Giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân luôn tích cực tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp...

Gặp người quyết tâm dứt bỏ “Liều thuốc an thần”

“Với nhiều người, hút thuốc lá khiến cho tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nhưng với tôi thì có phản ứng ngược-hút thuốc lá lại trở thành “liều thuốc an thần” gi...

Quân chủng Hải quân: Chỉ thị về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 3-12, Tư lệnh Hải quân đã có Chỉ thị 15588/CT-BTL Về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Quân chủng Hải quân...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: "Để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ..."

“Để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta” .

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “… Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết...".

“… Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết. Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô độc thì chẳng việc gì thành công” .

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: "Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn... "

“Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn, sửa được sai lầm, giành được thắng lợi” .

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”

Là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường chính trị trung cấp Quân đội (nay là Học viện Chính trị/ Bộ Quốc phòng) nhân dịp Người về thăm trường ngà...

Phát huy vai trò công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện ở Lữ đoàn 679

Chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đóng vai trò rất quan....

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Đối với những người có thành tích, phải khen thưởng..."

“Đối với những người có thành tích, phải khen thưởng, đối với những người mắc sai lầm thì phải phê bình, kiểm thảo giúp họ sửa chữa. Khi cần thiết thì phải t...

Phụ nữ Hải quân làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm

Chương trình thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững là một trong những hoạt động hiệu quả trong tổ chức, thự...