Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Thực hiện khẩu hiệu “Sạch làng tốt ruộng”, “Tấc đất tấc vàng” - nhà cửa, vườn tược, đường sá đều sạch sẽ, đúng vệ sinh”

Là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong Bài viết Một chi bộ tốt ở nông thôn, đăng trên Báo Nhân dân, số 2518, ngày 9-2-1961.

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Tự mãn thì không tiến bộ được nữa; không tiến bộ tức là thoái bộ, mà thoái bộ thì không làm tròn nhiệm vụ”

Đây là lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt II, ngày 8-2-1955; trong giai đoạn miền Bắc nước ta mới được g...

Giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân luôn tích cực tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp...

Gặp người quyết tâm dứt bỏ “Liều thuốc an thần”

“Với nhiều người, hút thuốc lá khiến cho tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nhưng với tôi thì có phản ứng ngược-hút thuốc lá lại trở thành “liều thuốc an thần” gi...

Quân chủng Hải quân: Chỉ thị về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 3-12, Tư lệnh Hải quân đã có Chỉ thị 15588/CT-BTL Về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Quân chủng Hải quân...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: "Để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ..."

“Để đánh thắng kẻ thù chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta” .

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “… Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết...".

“… Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết. Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô độc thì chẳng việc gì thành công” .

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: "Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn... "

“Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn, sửa được sai lầm, giành được thắng lợi” .

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”

Là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường chính trị trung cấp Quân đội (nay là Học viện Chính trị/ Bộ Quốc phòng) nhân dịp Người về thăm trường ngà...

Phát huy vai trò công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện ở Lữ đoàn 679

Chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đóng vai trò rất quan....