Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Thực hiện khẩu hiệu “Sạch làng tốt ruộng”, “Tấc đất tấc vàng” - nhà cửa, vườn tược, đường sá đều sạch sẽ, đúng vệ sinh”

HQ Online -

Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong Bài viết Một chi bộ tốt ở nông thôn đăng trên Báo Nhân dân, số 2518, ngày 9-2-1961.

Đây là giai đoạn miền Bắc đang tập trung thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, trong đó một yêu cầu đặt ra là phải đẩy mạnh xây dựng chi bộ ở nông thôn, làm nòng cốt lãnh đạo các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm lãnh đạo của Chi bộ Kim An (Hà Đông), Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn phổ biến để các nơi khác học tập.

Lời dạy trên đề cập đến khẩu hiệu và phương châm trong phát triển sản xuất đồng thời kết hợp với việc xây dựng, cảnh quan môi trường, xây dựng đời sống mới ở các địa phương. Lời dạy của Người có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển nông nghiệp ở các vùng nông thôn, đặc biệt là việc kết hợp giữa phát triển sản xuất với việc bảo vệ môi trường. Đây cũng là một yêu cầu trong phát triển bền vững ở nông thôn và là một trong những tiêu chí của nông thôn mới hiện nay. Quán triệt và thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta đã phát động phong trào khai hoang, phục hóa, tổ chức các công, nông trường để quai đê, lấn biển, mở rộng đất sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, sự gia tăng dân số và sự đa dạng hóa các mô hình sản xuất đang tạo nên những vấn đề nóng ở nông thôn như vấn đề sử dụng đất, vấn đề ô nhiễm môi trường... Do vậy, các chi bộ ở nông thôn cần lãnh đạo thực hiện tốt các quy hoạch của trên để đất đai được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bền vững. Đồng thời, cần quan tâm sâu sắc đến việc tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi quân nhân cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện tốt phong trào xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa trong đơn vị, bảo đảm đơn vị luôn có môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp và phong phú. Mặt khác, mỗi quân nhân phải có ý thức giữ vệ sinh nơi thao trường huấn luyện, các đơn vị quân đội cần tích cực giúp đỡ nhân dân nơi đóng quân thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, mỗi quân nhân cần đề cao ý thức tự phê bình và phê bình trong việc sắp đặt nội vụ, vệ sinh, nơi ăn, ở, học tập, công tác, góp phần xây dựng các đơn vị sở trong quân đội chính quy, mẫu mực về cảnh quan, môi trường.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn