Lữ đoàn Tàu ngầm 189: Sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

HQ Online -

Sáng 4/5, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng điểm về tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự buổi sinh hoạt có bí thư, cấp ủy của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Lữ đoàn và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tàu 184.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Với tinh thần cởi mở, cán bộ, đảng viên Tàu ngầm 184 đã bày tỏ ý kiến, quan điểm và khẳng định bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, các xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế.

Đặc biệt, các ý kiến tập trung làm sáng tỏ bản sắc đối ngoại “cây tre Việt Nam”: Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Buổi sinh hoạt giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm chắc những nội dung cốt lõi của tác phẩm, nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tham dự sinh hoạt

Đây là hoạt động thiết thực của Lữ đoàn hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 69 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam và 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, Lữ đoàn sẽ triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới từng cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng thuộc Đảng bộ và toàn Lữ đoàn trong tháng 5 và 6/2024.

Tin, ảnh: Minh Nguyên, Văn Phòng 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn