Thường vụ Đảng ủy Quân chủng kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn 131

HQ Online -

Ngày 4/5, tại Hải Phòng, Đoàn công tác của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tập thể Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn 131.

Nội dung kiểm tra đối với tập thể Đảng ủy Lữ đoàn 131 tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng bộ; đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn tập trung vào thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy Lữ đoàn 131 đã giáo dục, quán triệt bộ đội nắm chắc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; xây dựng quyết tâm; đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Đảng ủy Lữ đoàn cũng duy trì, thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an toàn lao động trong nhiệm vụ xây dựng công trình; tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.

Đảng ủy Lữ đoàn chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác lập hồ sơ quyết toán bảo đảm thống nhất, nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định. Công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy được duy trì, thực hiện đồng bộ, toàn diện, đúng phương châm “chất lượng, hiệu quả, an toàn”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và qui định những điều Đảng viên không được làm…

Kết luận buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên đề nghị Đảng ủy Lữ đoàn 131 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại; triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá mà Đảng ủy Lữ đoàn đã xác định; tập trung chỉ đạo làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm, đổi mới thực sự trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành và phương pháp, tác phong làm việc của cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp…

                                    Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn