Sáng kiến hay trong ngày kỹ thuật

Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân đang quản lý các trang thiết bị, khí tài ra đa hiện đại. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã có nhiều sáng ki...

Biết thêm một ngoại ngữ là thêm cơ hội nâng cao trình độ

Biết thêm một ngoại ngữ giúp bạn có thể mở rộng mối quan hệ, khám phá thế giới, thúc đẩy khả năng học hỏi, cải thiện trí nhớ… Riêng với những cán bộ lớp tiến...

Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo ở Đảng bộ Vùng 5 Hải quân (Kỳ 2)

Một trong những biện pháp hiệu quả của công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Vùng 5 Hải quân chính là lựa chọn đúng, trúng nội dung để triển khai làm điểm, làm tr...

Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo ở Đảng bộ Vùng 5 (Kỳ 3)

Một trong các giải pháp mà Đảng bộ Vùng 5 Hải quân đã và đang triển khai thực hiện góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo chính là tăng cường công tác kiểm tr...

Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo ở Đảng bộ Vùng 5 (Kỳ cuối)

Công tác phát triển đảng được Đảng bộ Vùng 5 Hải quân xác định là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tổ chức....

Nhân rộng điển hình dân vận khéo trong quân đội, lan tỏa giá trị cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016-2020 được triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn kết chặt chẽ với....

Cục Kỹ thuật Hải quân: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới khu vực Khánh Hòa

Ngày 10 và 11-9, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới năm 2020. T...

Vun đắp ước mơ cho những mầm xanh của biển

Những năm qua, Quân chủng Hải quân luôn quan tâm tới công tác dân số, gia đình và trẻ em, đặc biệt là việc chăm sóc, giáo dục con em cán bộ, QNCN, CNVQP-nhữn...

Học viện Hải quân: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác tài chính

Những năm vừa qua, ngành Tài chính Học viện Hải quân đã làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ TSVM, Học vi...

Để thi đua không chỉ là hoạt động “bề nổi”

Một ngày cuối tháng 8, tiết trời khu Căn cứ Long Sơn dịu hơn bởi cơn mưa đầu buổi sáng. Từ đầu cầu cảng Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân, chúng tôi đã nghe rõ kh...