Lời Bác dạy ngày này năm xưa: “Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm...”

Trong bài viết “Những kinh nghiệm cần phải tránh trong công tác phát động quần chúng”, đăng trên Báo Nhân Dân, số 221, từ ngày 4-9 đến 6-9-1954, với bút danh...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa “Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc”

Lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong bài “Hãy yêu thương nhau và cùng nhau đoàn kết”, Người viết tại Quảng Châu, Trung Quốc, đăng trên Báo Than...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Phải quyết chiến quyết thắng, nhưng chớ chủ quan khinh địch…”

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Việc đình chiến ở Triều Tiên” đăng trên Báo Nhân dân, số 130, từ ngày 16 đến 20 - 8 - 1953; bút danh C.B.

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Bài nói chuyện với trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình”

“Phải dựa vào nhân dân, vì đông đảo nhân dân rất nhiều tai mắt, cho nên bộ đội, công an không những phải đoàn kết nội bộ, lại phải đoàn kết với nhân dân, dựa...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Thi đua phải đoàn kết, đoàn kết để thi đua”

Lời dạy của Bác Hồ trong “Bài nói với cán bộ và đồng bào tỉnh Nam Định”, ngày 13 tháng 8 năm 1958.

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Thư gửi cán bộ và chiến sĩ Hải quân”

“Các chú hãy ra sức phát huy ưu điểm, sữa chữa nhược điểm, khó không nản, thắng không kiêu, cùng với đơn vị bạn và nhân dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm....

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Lửa thủ vàng, gian nan thử bạn”

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài: “Thực dân Pháp xâm lăng Bidéctơ”, đăng trên Báo Nhân dân, số 2697, ngày 09 tháng 8 năm 1961.

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Quản lý bộ đội tốt, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần tốt trong mọi hoàn cảnh”

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói tại Đại hội Thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của các lực lượng vũ trang nhân dân” tổ....

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Bộ đội được dân yêu, dân tin, dân phục thì nhất định thắng lợi”

Là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi nói chuyện tại Hội nghị quân sự lần thứ 5, họp đầu tháng 8 năm 1948.

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Tình báo là một khoa học. Người làm tình báo ắt phải có 4 đức tính: Bí mật - cẩn thận - khôn khéo - kiên nhẫn”

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng tình báo quốc phòng, ngoài những lần gặp gỡ, trò chuyện thân ái với cán bộ, chiến sĩ, Bác còn....