Vùng 5 chú trọng đổi mới công tác quản lý tư tưởng bộ đội

HQVN -

Vùng 5 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Bạc liêu đến Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Vùng biển Tây Nam với nhiều hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó có 5 quần đảo gồm: An Thới, Thổ Chu, Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc và một số đảo độc lập. Đây là vùng biển có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh đối với các tỉnh, thành Tây Nam Bộ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã và đang thực hiện nhiều nội dung, giải pháp quan trọng, đồng bộ trên mọi mặt công tác, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, đặc biệt chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý tư tưởng bộ đội.

Qua trao đổi, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Vùng 5 khẳng định: Chú trọng đổi mới công tác quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội, bảo đảm tính chủ động, nhạy bén, hiệu quả là thực sự cần thiết, nhất là trong điều kiện hiện nay. Để làm được điều đó, trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng cần tăng cường công tác quản lý, nắm chắc diễn biến tư tưởng bộ đội để xác định mục tiêu, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác tư tưởng.

 

Giải lao giữa giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 565. Ảnh: Văn Định

Cùng với thực hiện chế độ báo cáo trong cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng luôn chủ động, thông qua dư luận nắm bắt tâm tư, tình cảm, tâm trạng, tư tưởng của bộ đội. Từ đó, đưa ra những dự báo đúng về diễn biến tư tưởng và xác định những giải pháp tiến hành công tác tư tưởng một cách hợp lý, hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị cũng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho bộ đội; kiên quyết khắc phục sự lạc hậu, thiếu hiểu biết hoặc nhận thức chưa đầy đủ về công tác tư tưởng, những khác biệt, lúng túng, thiếu thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động thực tiễn.

Vì đặc thù riêng trong thực hiện nhiệm vụ nên công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng  Vùng 5 luôn có sự đổi mới, chủ động, hiệu quả, nhất là coi trọng nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP. Đặc biệt, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được triển khai thường xuyên, sâu rộng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng. Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 các cấp trong toàn Vùng tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Chủ động, nhạy bén là các kỹ năng căn bản của những người trực tiếp thực hiện công tác tư tưởng đối với bộ đội. Để làm tốt công tác tư tưởng, cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định trước hết cần quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Dân chủ trong các đơn vị được tổ chức chặt chẽ ở 3 hình thức: Dân chủ trong hội đồng quân nhân, dân chủ trong ngày chính trị văn hóa tinh thần, phục vụ đối thoại dân chủ. Tại đây, cán bộ sẽ dễ dàng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bộ đội để có những tham mưu, đề xuất trong nắm, giải quyết tư tưởng cho bộ đội.

Thực tế cho thấy, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đóng quân trên các đảo đã tích cực, chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả để thường xuyên theo dõi mọi diễn biến tư tưởng trong đơn vị. Trung tá Hoàng Quốc Hùng, Trưởng ban Tuyên huấn Vùng 5 cho biết: Các cấp đã phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, chiến sĩ bảo vệ, tổ dân vận, tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân; phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp, giúp đỡ; phối hợp với địa phương, gia đình, người thân, bạn bè để định hướng, thuyết phục, cảm hóa các trường hợp cá biệt. Cùng với đó, các đơn vị còn thường xuyên chăm lo công tác chính sách, ủy quyền cho các cơ quan chức năng của Vùng, đơn vị trên đất liền đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn…

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp, các cơ quan, đơn vị Vùng 5 đã thực hiện có hiệu quả việc giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực xảy ra, giải quyết tốt công tác tư tưởng trong đơn vị. 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, trong điều kiện có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường ở khu vực biển Tây Nam, các đơn vị lại nằm phân tán, Đảng ủy, chỉ huy Vùng 5 Hải quân xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý tư tưởng bộ đội, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, mục tiêu, phương hướng, biện pháp cho thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác được giao.

Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn