Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị học tập, nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn 679

HQ Online -

Ngày 17/3, tại Hải Phòng, đoàn cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 Khóa 115, Học viện Chính trị do Thiếu tướng Vũ Văn Long, Phó Chính ủy Học viện làm trưởng đoàn đã đến học tập, nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân. Đón đoàn có Đại tá Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 679.

Quang cảnh buổi trao đổi giữa đơn vị và đoàn công tác

Trong chương trình, cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh của Học viện Chính trị đã được chỉ huy đơn vị thông tin khái quát về chức năng, nhiệm vụ, kết quả các mặt công tác và truyền thống của Lữ đoàn 679 qua 44 năm xây dựng, phát triển.

Đoàn đã tham quan khu kỹ thuật, các mô hình cải tiến kỹ thuật, trang thiết bị huấn luyện; công tác chuẩn bị SSCĐ; cảnh quan môi trường, nền nếp chính quy, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và mô hình tăng gia, chăn nuôi của Lữ đoàn.

Các học viên cũng đã trao đổi, thảo luận và được chỉ huy Lữ đoàn giải đáp một số vấn đề về chế độ, chính sách, đời sống bộ đội cũng nhưng khả năng SSCĐ của đơn vị.

                                                          Tin, ảnh: Trần Hùng, Danh Tỉnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn