Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch....

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành

Chiều 6/5, tại Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2 (TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan V...

Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên ở Trường Sa

Thực hiện đợt thi đua cao điểm: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất” ở các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa được tổ chức với nhi...

Giá trị lịch sử và hiện thực của Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã để lại nhiều bài học có giá trị cho cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.

Khai trương Trung tâm Báo chí Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trung tâm Báo chí được thành lập góp phần bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh trật tự cho hoạt động của phóng viên trong n...

Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 5/5, tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2...

Tướng lĩnh Pháp cay đắng thừa nhận thất bại sau hai đợt tiến công của quân ta ở Điện Biên Phủ

Hai đợt tiến công của quân ta ở Điện Biên Phủ (đợt 1 từ ngày 13 đến 17-3-1954, đợt 2 từ ngày 30-3 đến 30-4-1954) đã giáng cho địch những tổn thất nặng nề. Bộ...

Bộ đội Hải quân trong luyện tập diễu binh, diễu hành

Không chỉ thực hiện nghiêm kế hoạch và thời gian khi tập luyện diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024),....

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 1/5/1954, bắt đầu đợt tiến công thứ 3

Đợt tiến công thứ 3 của Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 1/5/1954 đến 7/5/1954.

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 30/4/1954, công tác chuẩn bị cho đợt tổng công kích đã hoàn thành

Ngày 30/4/1954, chưa lúc nào kho của mặt trận đầy đủ, sung túc thóc gạo bằng thời kỳ này. Vào cuối tháng 4, hậu cần đã có dự trữ cho tháng 5.