Vùng 1: Tọa đàm phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân"

HQ Online -

Từ 18 đến 20/5, các đơn vị thuộc Vùng 1 Hải quân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”.

*Dự và chỉ đạo tọa đàm tại Lữ đoàn 679 có Đại tá Nguyễn Văn Kiền, Chủ nhiệm Chính trị Vùng cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn và đại biểu đơn vị kết nghĩa.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi tọa đàm

Tại tọa đàm, các ý kiến trao đổi, thảo luận đã tập trung phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Văn Thảo

*Kho 703 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ kỹ thuật Kho 703”.

Các đại biểu tham gia tọa đàm

Các đại biểu đã trao đổi và chia sẻ những kết quả nổi bật, cách làm hay, sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương.

Các ý kiến phân tích làm rõ phẩm chất đặc trưng "Bộ đội Cụ Hồ" và 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; nêu ra những giải pháp, cách làm cụ thể phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, góp phần xây dựng Kho VMTD mẫu mực, tiêu biểu, Đảng bộ TSVM.

                                                                Tin, ảnh: Đức Thông

*Tiểu đoàn 158 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Các đại biểu đã phân tích các nội dung, giá trị to lớn của danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ"; sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết 847; những khó khăn trong phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời đại 4.0; đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân bằng sức mạnh của tập thể; trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong giữ gìn văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân".

 Phạm Ái

*Phòng Kỹ thuật Vùng 1 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, làm chủ, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Các đại biểu tham gia tọa đàm

Các ý kiến đã trao đổi về sự cần thiết giữ vững và phát huy danh hiệu, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" bằng lời nói, việc làm cụ thể; những tấm gương tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, SSCĐ lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy, thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác...

Tin, ảnh: Văn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn