Lữ đoàn 189 hưởng ứng cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật năm 2024

HQ Online -

Ngày 22/4, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức phát động Cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật và sáng tác ảnh năm 2024.

Quang cảnh buổi phát động

Tại buổi phát động, cơ quan chính trị đã phổ biến thể lệ của 3 cuộc thi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ gồm: Cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024; cuộc thi sáng tác ảnh “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường” năm 2024; cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một giải biên cương” năm 2024.

Cuộc phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ; 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; ý thức trách nhiệm, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường.

Trước ngày 31/7/2024, các tác phẩm dự thi của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn sẽ được gửi về Phòng Chính trị để thẩm định trước khi tham gia dự thi ở cấp trên.

Để tìm hiểu về thể lệ của cuộc thi và gửi các tác phẩm dự thi, các tác giả có thể truy cập trực tiếp tại website: www.anhbaochianhnghethuat2024.comwww.anhnghethuatbiengioi2024.com

Tin, ảnh: Vũ Tuân, Văn Phòng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn