Văn hóa công sở là trách nhiệm công vụ gắn với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

HQVN -

Hòa chung với cả nước và toàn quân, trong gần một tháng qua, toàn Quân chủng Hải quân đã tổ chức phát động Phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Phong trào triển khai đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa tưởng nhớ Bác Hồ-một tấm gương suốt đời vì nước, vì dân mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP trong Quân chủng thực hiện tốt những điều Người căn dặn.

Gắn với trách nhiệm công vụ

Văn hóa công sở (VHCS) chính là văn hóa ứng xử nơi công sở góp phần phản ánh đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng VHCS cũng là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đầy đủ phẩm chất cách mạng, làm nền tảng cho việc xây dựng một phong cách làm việc của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. VHCS không thể áp đặt ngay bằng mệnh lệnh hành chính đơn thuần với những nội quy, quy định mà là cả quá trình bền bỉ, kiên trì, trau dồi, vun đắp để mỗi cán bộ công chức ý thức đầy đủ và chủ động thực hiện. Vì vậy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải là người đi đầu, gương mẫu thực hiện VHCS trước tiên.

Tác phong chính quy là một trong những tiêu chí văn hóa công sở

Trong những năm qua, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn luôn là nhà khai thác cảng container chuyên nghiệp, hiện đại và lớn nhất Việt Nam. Cội nguồn thành công của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn do nhiều yếu tố tạo nên, trong đó có việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tân cảng Sài Gòn. Điểm cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp Tân cảng Sài Gòn là tổng thể các giá trị văn hoá doanh nghiệp được tạo lập, phát huy trong môi trường văn hoá quân sự, được tạo dựng bởi các thế hệ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ và người lao động của Tổng công ty-những người giữ gìn và phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tổng công ty đã xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, qua đó tạo được sự hài lòng cho khách hàng cũng như bất cứ ai đến với đơn vị. Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chia sẻ: “Kỷ luật Quân đội đã tạo nên tác phong người lính phù hợp với yêu cầu lao động công nghiệp, mang tính chuyên nghiệp cao ở doanh nghiệp, trở thành bản sắc văn hóa riêng biệt của thương hiệu Tân cảng Sài Gòn”.

Xây dựng VHCS thực chất là xây dựng con người lao động mới-văn minh, chuyên nghiệp, đây là yếu tố quyết định chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động công sở. Thực hiện VHCS cũng là góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng nền nếp làm việc khoa học, có kỷ cương và dân chủ. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP nhận thức và xác định đúng đắn vai trò và trách nhiệm của bản thân. Nếu bản thân từng cán bộ không đổi mới tạo dựng phong cách ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn có ý thức hoàn thành nhiệm vụ được giao thì dù có xây dựng mô hình hay đến mấy cũng không thể thành công.

Xây dựng VHCS phải là vận động tự thân

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân đánh giá: “Phong trào thi đua “Thực hiện VHCS, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” được phát động khi chúng ta đang tập trung xây dựng Quân chủng cách mạng, chính qui, tinh nhuệ và hiện đại. Vì thế, xây dựng công sở văn minh là một hướng đi đúng nhưng khi thực hiện cần đi vào thực chất chứ không nên chỉ dừng lại ở hình thức, chạy theo thành tích hoặc làm cho có”.

Nội dung, chỉ tiêu của Phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” toàn Quân chủng đều tập trung vào những nội dung sau: Đối với tập thể, các cơ quan, đơn vị cần có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến Nhân dân. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị cần quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; triệt để thực hiện thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và xây dựng môi trường chính quy, văn minh, cảnh quan sạch, đẹp. Còn đối với cá nhân cán bộ, chiến sĩ cần thực hiện 5 nội dung về phẩm chất chính trị; tinh thần, thái độ làm việc; về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; đạo đức, lối sống và về lễ tiết, tác phong.

Để thực hiện tốt phong trào, theo Đại tá Lê Văn Quyến, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân, trước hết các cơ quan, đơn vị cần quy định rõ chức trách, nhiệm vụ cho từng vị trí để cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP xác định rõ mà hoàn thành tốt. Song song với giao nhiệm vụ, cần chú trọng vai trò giám sát, kiểm tra, đôn đốc của người chỉ huy, quản lý trực tiếp cùng với đánh giá và động viên rõ ràng, công bố minh bạch ai làm tốt, ai làm chưa tốt. Như vậy sẽ tạo động lực cho cá nhân làm việc không để “cào bằng” giữa người làm tốt và người không hoàn thành nhiệm vụ bởi điều đó sẽ gây mất đoàn kết trong nội bộ, dẫn đến bộ máy bị trì trệ.

Xây dựng VHCS chính là xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả. Cách hành xử văn hóa ở công sở góp phần tạo dựng niềm tin, sự đoàn kết, nhất trí của cả tập thể, từ đó tạo bầu không khí làm việc cởi mở, tích cực, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Bài, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn