Trung tâm Huấn luyện Vùng 2: Làm tốt công tác chuẩn bị và tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023

HQ Online -

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm 2023.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Chính ủy Trung tâm cho biết: Năm nay Trung tâm được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện CSM ở các địa phương gồm: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh; các huyện Xuyên Mộc, Long Điền, Phú Mỹ và TP. Vùng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trung tâm đã chủ động chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện; kiểm tra hệ thống điện, nước, củng cố, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo ấn tượng cho CSM ngay khi nhập ngũ vào đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động về công tác chuẩn bị và tiếp nhận CSM năm 2023 tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2:

         

Chỉ huy Trung tâm kiểm tra hệ thống mô hình học cụ phục vụ huấn luyện CSM

          Các đồng chí tiểu đội trưởng tích cực chuẩn bị từng loại học cụ trước khi bước vào huấn luyện

           Các thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa văn nghệ cũng được các chiến sĩ bảo dưỡng tỷ mỷ trước mùa huấn luyện CSM

           Chỉ huy Tiểu đoàn 1, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 trực tiếp chỉ đạo chiến sĩ sắp đặt nội vụ, tư trang cá nhân trước khi đón CSM về đơn vị

     Các thanh niên nhập ngũ hành quân về Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 an toàn

         

Thiếu tá Nguyễn Đại Đồng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 giới thiệu khái quát về tình hình đơn vị cho các CSM

  Thanh niên Quận 7, TP. Hồ Chí Minh nhập ngũ vào đơn vị

Thanh niên đến từ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

          Chỉ huy đơn vị đọc biên chế quân số về các đại đội

        

 Niềm vui ngày đầu trong môi trường quân đội

           Sắp đặt chăn màn, giường chiếu cá nhân là những công việc đầu tiên  CSM được tiểu đội trưởng hướng dẫn tỉ mỉ

Quang Tiến (thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn