Sửa đổi thủ tục đăng ký khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội

HQ Online -

Ngày15/4/2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1462/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Thủ tục đăng ký khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội được sửa đổi như sau:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sĩ quan phục viên đăng ký với ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh để được cấp giấy giới thiệu đến bệnh viện Quân đội theo tuyến.

Bước 2: Bệnh viện Quân đội theo tuyến đăng ký và cấp sổ khám bệnh, chữa bệnh cho sĩ quan phục viên. Trường hợp thay đổi bệnh viện do chuyển nơi cư trú, bệnh viện mới đăng ký cho sĩ quan phục viên theo giấy giới thiệu của ban chỉ huy quân sự cấp huyện (nơi cư trú mới) và sổ khám bệnh, chữa bệnh cũ.

Sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội thực hiện thủ tục trực tiếp tại ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

Hồ sơ bao gồm:

Quyết định phục viên của sĩ quan (hoặc giấy chứng nhận có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội)

Giấy giới thiệu của ban chỉ huy quân sự cấp huyện (nơi cư trú)

Số lượng hồ sơ là 1 bộ. Thời hạn giải quyết là trong ngày đối với ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2/5/2024.

Văn Linh (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn