Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào nền nếp

HQVN -

Những năm qua, Vùng 4 Hải quân đã có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Thông qua đó, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị cho mọi quân nhân.

Từ xác định nội dung trọng tâm

Vùng 4 Hải quân đóng quân phân tán, nhiều đơn vị ở núi cao, đảo xa, đất liền, làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác PBGDPL, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ công tác PBGDPL.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 cho biết: Xác định PBGDPL là một trong những nội dung trọng tâm, hằng năm Vùng đã xây dựng các đơn vị điểm về PBGDPL; gắn nội dung PBGDPL với giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Kết quả công tác PBGDPL và tình hình chấp hành kỷ luật của quân nhân là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu và được cụ thể hóa vào chỉ tiêu các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

 

 Tuổi trẻ Tiểu đoàn 458, Vùng 4 thi tìm hiểu pháp luật. Ảnh: CTV

Hội đồng PBGDPL các cấp của Vùng thường xuyên được kiện toàn và làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, tạo được sự thống nhất, đồng bộ. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Vùng được tập huấn, nâng cao khả năng nghiệp vụ tuyên truyền. Hằng năm, Vùng phối hợp với các cơ quan pháp luật của Quân chủng và Công an TP. Cam Ranh tuyên truyền PBGD các chuyên đề pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị của Vùng 4 thực hiện nghiêm kế hoạch Ngày pháp luật ở đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản luật, các chỉ thị, quy định của các cấp; tổ chức tọa đàm, diễn đàn, thi tìm hiểu pháp luật và xem các chương trình tuyên truyền pháp luật của Đài Truyền hình Việt Nam và Kênh Truyền hình QPVN…

Đến linh hoạt trong tuyên truyền

Các cơ quan, đơn vị cũng chú trọng việc quán triệt, học tập 200 câu hỏi trắc nghiệm về pháp luật và 50 tình huống pháp luật; tìm hiểu 100 dấu hiệu nhận biết các nhóm hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn, tâm lý bất thường và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở đối với những tình huống tư tưởng có thể nảy sinh.

Bên cạnh đó, các tổ chức quần chúng cũng triển khai các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; hướng dẫn bộ đội khai thác các văn bản quy phạm pháp luật trên ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng sách pháp luật tại các thư viện, phòng đọc, Phòng Hồ Chí Minh tại đơn vị. Ngày pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của Vùng đã góp phần lan tỏa tinh thần tự giác học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ chiến sĩ.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 162, Vùng 4 diễn đàn tuổi trẻ gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Ảnh: Lê Ngọc

Nhằm chủ động chia sẻ, giúp đỡ, định hướng các quân nhân chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật, các cơ quan, đơn vị của Vùng 4 đã duy trì hiệu quả nhiều mô hình hoạt động như: Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật; hội đồng tổ tư vấn tâm lý, tình cảm quân nhân; mỗi tuần một sự kiện, mỗi tháng một điển hình; lấy mỗi sai phạm là một chủ đề sinh hoạt tư tưởng để tọa đàm, trao đổi…

Đại tá Lương Xuân Giáp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 chia sẻ: Cùng với việc duy trì hiệu quả các mô hình hoạt động, cơ quan chính trị Vùng và các đơn vị đã chủ động định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho bộ đội theo hướng tích cực. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, vạch trần những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch…

Cùng với PBGDPL cho bộ đội, Vùng còn phối hợp tốt với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền biển, đảo kết hợp phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ trên biển, đảo chủ động tuyên truyền pháp luật cho ngư dân kết hợp hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Với các giải pháp đồng bộ về nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng có chuyển biến tiến bộ, góp phần xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn