Quy định về thời hạn sử dụng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên

Bà Ngô Thị Nhàn ở phường An Lộc (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) hỏi: Quy định về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị sử dụng đối với học sinh, sinh viên?

Trả lời: Thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng đối với học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 7, Điều 13, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, như sau: 

a) Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

- Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học.

- Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

b) Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

- Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

- Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

* Anh Lê Văn Minh ở xã An Lập (Dầu Tiếng, Bình Dương) hỏi: Trách nhiệm thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh (KCB) giữa cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) và người tham gia BHYT thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng?

Trả lời: Khoản 2, Điều 11, Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 8/12/2020 quy định:

- BHXH Bộ Quốc phòng thanh toán trực tiếp đối với các trường hợp người có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng cấp, đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở quân y ký hợp đồng KCB BHYT với BHXH Bộ Quốc phòng.

- BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh toán trực tiếp đối với các trường hợp người có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng cấp, đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT với BHXH tỉnh.

- Căn cứ kết quả giám định và thực hiện giám định chi phí KCB BHYT, người tham gia BHYT được lựa chọn một trong hai phương thức chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt trực tiếp.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn