Quy định mức phạt lỗi chạy quá tốc độ năm 2023 với ô tô, xe máy

HQ Online -

Điều khiển ô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định là hành vi bị nghiêm cấm tại Khoản 11, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ 2008, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) thì mức phạt đối với hành vi điều khiển xe cơ giới giao thông chạy quá tốc độ được quy định như sau:

1. Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với ô tô

- Phạt tiền từ 800 nghìn đồng đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h (Điểm a, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

- Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h (Điểm i, Khoản 5, Điều 5, được sửa đổi tại Điểm đ, Khoản 34, Điều 2, Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng (Điểm b, Khoản 11, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

- Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35km/h (Điểm a, Khoản 6, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng (Điểm c, Khoản 11, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

- Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h (Điểm c, Khoản 7, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng (Điểm c, Khoản 11, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

2. Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với với mô tô, xe gắn máy

- Phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h (Điểm c, Khoản 2, Điều 6 được sửa đổi tại điểm k, khoản 34, Điều 2, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

- Phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 m/h (Điểm a, Khoản 4, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi tại Điểm g khoản 34, Điều 2, Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

- Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h (Điểm a, Khoản 7, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng (Điểm c, Khoản 10, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Dương Hưng (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn