Những điều cần biết về đăng ký xét tuyển đại học vào Học viện Hải quân năm 2018

HQ Online -

Nhng điu cn biết v đăng ký xét tuyn đi hc vào Hc vin Hi quân năm 2018.

 1. Thông tin chung

- Mã trường: HQH.

- Tên ngành: Chỉ huy tham mưu Hải quân.

- Mã ngành: 7860202.

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Vật lý, Hóa học và A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

- Tổng chỉ tiêu hệ đại học quân sự: 280 (Miền Bắc: 182 - miền Nam: 98).

2. Các s GD-ĐT thông báo kết qu thi: Trước ngày 11-7-2018.

3. T ngày 13-7 đến 15-7-2018 (chy th): Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tạo sẽ mở để thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

4. T ngày 19-7 đến ngày 28-7-2018 (điu chnh chính thc): Thí sinh được điều chỉnh nguyên vọng và thông tin thí sinh xét tuyển 1 ln duy nht:

- Điều chỉnh trực tuyến: Từ 19-7 đến 17h00 ngày 26-7-2018

+ Điều chỉnh trực tuyến theo mã thí sinh tại Website của Bộ GD-ĐT: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

+ Dành cho thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ý xét tuyển trong tổng số nguyện vọng đã đăng ký.

- Điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển từ:  19-7 đến 17h00 ngày 28-7-2018.

+ Kê khai phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại trường THPT hoặc Phòng Giáo dục.

+ Tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển thay đổi nhiều hơn tổng số nguyện vọng đã đăng ký.

  • Lưy ý: H đi hc quân s và dân s thí sinh đu đưc thay đi t hp môn xét tuyn. Riêng thí sinh đăng ký xét tuyn h đi hc quân s khi thay đi t hp xét tuyn phi trong cùng mt ngành; khi đăng ký phi đăng ký nguyn vng 1 (nguyn vng cao nht) và không đưc thay đi nguyn vng đăng ký xét tuyn vào các trưng khác trong quân đi.
  • 5. Công b kết qu trúng tuyn đt 1: Trước 17h ngày 6-8-2018.
  • 6. Xác nhn nhp hc đt 1: Thí sinh trúng tuyển phải nộp Bn chính Giy chng nhn kết qu thi THPT Quc gia năm 2018 trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: B phn Tuyn sinh, Phòng Đào to, Hc vin Hi quân, 30 Trn Phú, phưng Vĩnh Nguyên, thành ph Nha Trang, tnh Khánh Hòa.

Thi gian: Trước 17h00 ngày 12-8-2018  (tính theo du bưu đin).

* Thí sinh đã nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại các Ban tuyển sinh Quân sự quận, huyện, thị xã (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyn).

Hc vin Hi quân s thưng xuyên cp nht các thông tin v công tác tuyn sinh năm 2018 ti Website: hocvienhaiquan.edu.vn

Ngun: Phòng Đào to/HVHQ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn