Lữ đoàn 147: Sẵn sàng cho huấn luyện năm 2022

HQ Online -

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân đang tích cực thi đua, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho huấn luyện năm 2022.

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm mệnh lệnh, kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn về công tác huấn luyện chiến đấu và các khâu đột phá năm 2022. Đảng ủy Lữ đoàn 147 đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện gắn với rèn luyện kỉ luật, xây dựng nền nếp chính quy quy.

Xác định cán bộ là khâu then chốt quyết định chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn đã lựa chọn các đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá, giỏi và có kỹ năng sư phạm thành lập các tổ giáo viên. Lữ đoàn phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn cho giáo viên nhằm nâng cao nhận thức về công tác tham mưu huấn luyện, tham mưu tác chiến và chuyên môn nghiệp vụ. Các đồng chí giáo viên chủ động xây dựng giáo án huấn luyện, báo cáo phê chuẩn theo quy định. Các tổ giáo viên tổ chức thục luyện giáo án, giảng thử, giảng mẫu, chuẩn bị tốt bài giảng, mô hình học cụ trước khi lên lớp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện…

Chuẩn bị cho huấn luyện năm 2022, Lữ đoàn 147 đã củng cố, tu sửa, làm mới hệ thống thao trường, bãi tập, phòng học phục vụ huấn luyện kỹ, chiến thuật cho các đối tượng và chú trọng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, toàn diện, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 đã sẵn sàng bước vào huấn luyện.

Lữ đoàn tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện

Đơn vị tăng-thiết giáp bảo đảm tốt công tác kỹ thuật

Huấn luyện nội dung lên xuống tàu đổ bộ

Huấn luyện đổ bộ đường biển

Huấn luyện đội mẫu đội ngũ chiến thuật hải quân đánh bộ cơ giới

Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ

Huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ

Tập huấn quân sự do cấp trên tổ chức

Luyện tập chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2022 

Nhiều hoạt động thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, thể chất bộ đội

Thực hiện: Hoàng Triệu, Hoàng Hiệp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn