Lữ đoàn 146 kiểm tra bắn đạn thật năm 2020

HQ Online -

Ngày 24 và 25-10, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1b, 1c cho đối tượng sĩ quan; súng tiểu liên AK bài 1, bài 2 cho QNCN và hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Kiểm tra bắn súng K54 cho đối tượng sĩ quan

Các cơ quan, đơn vị của Lữ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ và động viên tinh thần bộ đội đồng thời chuẩn bị chu đáo thao trường, VKTB, bia bảng và vật chất phục vụ kiểm tra bắn đạn thật. Quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ tuân thủ nghiêm yếu lĩnh động tác, bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu của các bài bắn.

Kết quả kiểm tra 95,2% đạt yêu cầu; 64,8% khá, giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTB.

Tin, ảnh: Nguyễn Ninh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn