Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2023

Trong năm 2023, người lao động là công chức-viên chức được nghỉ lễ, Tết khoảng 19 ngày. Sau đây là thông tin chi tiết lịch nghỉ các ngày nghỉ lễ, Tết của năm tới.

Dịp Tết Dương lịch năm 2023, công chức-viên chức được nghỉ 3 ngày

Theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, trong dịp Tết Dương lịch, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong 1 ngày là ngày 1/1 Dương lịch.

Do ngày 1/1/2023 là chủ nhật, nên người lao động sẽ được sắp xếp nghỉ bù theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ bù thêm ngày 2/1/2023.

Với cán bộ, công chức-viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội (sau đây gọi tắt là công chức-viên chức), nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy, chủ nhật (tức là 2 ngày nghỉ cuối tuần) thì được nghỉ Tết Dương lịch 2023 trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023.

Với trường hợp các cơ quan, đơn vị làm việc theo chế độ nghỉ 1 ngày/tuần vào đúng chủ nhật, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ là 2 ngày, bắt đầu từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 2/1/2023.

Tết Nguyên đán năm 2023 được nghỉ 7 ngày

Ngày 7/12, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Cụ thể, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cán bộ, công chức-viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày. Trong đó, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Như vậy, lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 sẽ gồm 7 ngày, tính từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Theo lịch nghỉ này, cán bộ, công chức-viên chức, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy, chủ nhật sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tiếp.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 sẽ gồm 7 ngày, tính từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết nói trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Với người lao động không được nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, vẫn được bảo đảm nghỉ ít nhất 5 ngày làm việc theo điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng và Quốc tế lao động năm 2023 trong 5 ngày

Năm 2023, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch rơi vào 29/4/2023 Dương lịch. Do vậy, ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ liền với dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Trong đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4 rơi vào thứ bảy và chủ nhật, nên theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động sẽ được nghỉ bù 2 ngày làm việc của tuần tiếp theo.

Như vậy, đợt nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động năm 2023 của người lao động sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 3/5/2023.

Đợt nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động năm 2023 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 3/5/2023.

Dịp Quốc khánh năm 2023 được nghỉ 4 ngày liên tục

Theo điểm đ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ Quốc khánh trong 2 ngày là ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Căn cứ vào điều kiện thực tế mà Chính phủ sẽ quyết định lịch nghỉ cụ thể đối với dịp lễ này.

Theo thông báo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, công chức-viên chức, người lao động nghỉ chế độ thứ bảy, chủ nhật được nghỉ ngày Quốc khánh trong 4 ngày liên tục, từ ngày 1/9/2023 đến hết ngày 4/9/2023.

Cũng theo thông báo trên của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đối với dịp Tết Nguyên đán 2023, doanh nghiệp lựa chọn 1 ngày cuối năm Nhâm Dần và 4 ngày đầu năm Quý Mão, hoặc 2 ngày cuối năm Nhâm Dần và 3 ngày đầu năm Quý Mão, hoặc 3 ngày cuối năm Nhâm Dần và 2 ngày đầu năm Quý Mão.

Công chức-viên chức, người lao động nghỉ chế độ thứ bảy, chủ nhật được nghỉ ngày Quốc khánh trong 4 ngày liên tục, từ ngày 1/9/2023 đến hết ngày 4/9/2023.

Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh, ngoài ngày 2/9, người sử dụng lao động chọn nghỉ thêm ngày thứ sáu 1/9/2023, hoặc chủ nhật ngày 3/9/2023.

Sau khi chọn ngày nghỉ, người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động kéo dài 7 ngày như quy định đối với công chức-viên chức.

Theo Nhân Dân điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn