Hướng dẫn thực hiện chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ

HQ Online -

Ngày 7-2-2018, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 244/HD-CT về thực hiện chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn.

Hướng dẫn đã xác định cụ thể đối tượng, điều kiện áp dụng và quy định thực hiện một số chế độ, chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn gồm: Chính sách thương binh, liệt sĩ; khen thưởng thành tích đột xuất; phong, thăng quân hàm, nâng lương hoặc truy phong, thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn; hỗ trợ kinh phí; hỗ trợ nhà ở, đất ở và hỗ trợ việc làm.

Chi tiết nội dung hướng dẫn số 244/HD-CT

PV (tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn