Cán bộ trẻ năng động, nhiều thành tích

HQVN -

Năm 2011, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1, Đào Xuân Đồng nhận công tác tại Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân. Trưởng thành từ chức vụ trung đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng tại Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ (HQĐB) cơ giới 863, Lữ đoàn 101, Thiếu tá Đào Xuân Đồng luôn nỗ lực, tích lũy nhiều kinh nghiệm về huấn luyện chiến đấu và chỉ huy đơn vị, không ngừng vươn lên khẳng định là cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, lập nhiều thành tích.

Trong thời gian giữ chức vụ Đại đội trưởng Đại đội HQĐB 2 thuộc Tiểu đoàn 863, Đào Xuân Đồng đã học hỏi, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên để xây dựng lực lượng Trung đội HQĐB điểm theo tiêu chí mới. Mặc dù có nhiều nội dung huấn luyện mới, cường độ huấn luyện cao nhưng Đào Xuân Đồng đã duy trì Đại đội HQĐB 2 thực hiện tốt nhiều nội dung khó trong huấn luyện như: Huấn luyện kỹ năng sinh tồn, huấn luyện chịu đựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt… Qua huấn luyện, Đại đội HQĐB 2 luôn thể hiện là đơn vị chính quy, hiện đại, thiện chiến, hoàn thành tốt các khoa mục và thực hiện tốt diễn tập điểm.

Trên cương vị là Phó Tiểu đoàn trưởng rồi Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 863, Thiếu tá Đào Xuân Đồng đã cùng Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy và duy trì đơn vị. Đào Xuân Đồng thường xuyên bám nắm đơn vị, kịp thời giải quyết các vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tạo được lòng tin yêu, gắn bó giữa chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trong huấn luyện, Thiếu tá Đào Xuân Đồng cùng cán bộ thuộc quyền chủ động đổi mới phương pháp, tác phong trong huấn luyện; chấp hành nghiêm nguyên tắc, vận dụng phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Anh cũng chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác soạn thảo, thục luyện giáo án và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị cho huấn luyện để đạt được kết quả tốt nhất trong từng khoa mục huấn luyện.

Chia sẻ về những kinh nghiệm của bản thân trong công tác, Thiếu tá Đào Xuân Đồng cho biết: Tôi luôn tích cực học tập, rèn luyện phong cách, tác phong công tác, gương mẫu trong từng lời nói, việc làm hàng ngày; quan tâm bồi dưỡng kiến thức, năng lực và chia sẻ kinh nghiệm phương pháp chỉ huy cho đội ngũ cán bộ đơn vị. Là cán bộ chủ trì đơn vị, tôi chú trọng phát huy hết khả năng, sở trường của từng cán bộ trong huấn luyện, quản lý, chỉ huy đơn vị.

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, Thiếu tá Đào Xuân Đồng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liền (năm 2019, 2020, 2021). Năm 2022, Đào Xuân Đồng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và được thăng quân hàm trước niên hạn từ Đại úy lên Thiếu tá.

Đức Thu

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn