Bầu cử sớm ở huyện đảo Trường Sa

HQ Online -

Được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia ngày 16-5, tại xã đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây, Ban bầu cử huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện đảo Trường Sa thành lập 21 khu vực bầu cử. Hai xã đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây bầu cử ngày 16-5. Thị trấn Trường Sa sẽ bầu cử cùng cả nước vào ngày 23-5.

Tại hai xã đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây đã thành lập 20 điểm bỏ phiếu. Bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đây đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy định và an toàn tuyệt đối. Các cử tri là quân, dân, các lực lượng đang làm việc, sinh sống trên hai xã đảo cùng ngư dân đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa phấn khởi thực hiện quyền công dân, lựa chọn người đại diện cho mình thông qua các lá phiếu bầu cử.

Trước đó, hai tàu KN 464 và KN472 thuộc Chi đội Kiểm Ngư số 4 đã đến từng đảo để cung cấp hòm phiếu, thẻ cử tri cùng các vật chất để trang trí khánh tiết phục vụ cho bầu cử. Sau khi bầu cử, các hòm phiếu được niêm phong và bàn giao cho 2 tàu Kiểm ngư đưa về bờ trước ngày 22-5. Các hòm phiếu sẽ được mở để kiểm phiếu theo quy định.

Trong quá trình tổ chức bầu cử, quân, dân và các lực lượng trên các đảo đã thực hiện nghiêm thông điệp 5K; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan trên đảo.

Báo Hải quân Việt Nam gửi tới bạn đọc những hình ảnh về công tác bầu cử tại 2 xã đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây:

Chào cờ trong khai mạc bầu cử tại đảo Sơn Ca

Kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu cử trên đảo Đá Nam

Chiến sĩ đảo Sơn Ca nhận phiếu bầu cử

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sơn Ca bỏ phiếu bầu cử

Nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu đi bầu cử không dấu được niềm xúc động xen lẫn tự hào

Công tác bầu cử trên hai xã đảo được tổ chức trang trọng, đúng quy định

Các lực lượng công tác trên đảo và cử tri vãng lai là những ngư dân đang đánh bắt hải sản trong khu vực đã tích cực tham gia bầu cử 

Trong quá bầu cử, Ban tổ chức đã thực hiện nghiêm thông điệp 5K; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan trên đảo

Hoàng Triệu Thực hiện

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn