Cây sáng kiến của Công ty cổ phần Vận tải bộ Tân cảng

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp. Phải cần mà phải cẩn nữa”, Trương Ngọc Hải Nam, Trưởn...

Sáng mãi đạo lý nghĩa tình

Mỗi dịp tháng Bảy về, để tô thắm thêm truyền thống nhân văn và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, những người dân Việt Nam lại cùn...

Hiệu quả từ mô hình “Lớp học đảo ngược”

Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân có nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành hàng hải cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học, hoàn thiện đại học, các đối...

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH-NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG CHO BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, chiến sỹ cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa th...

Học Bác Hồ làm báo chuyên nghiệp

Bác Hồ-vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, cũng chính là người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, và là một nhà báo vĩ đại. Trong kho...

Nguyễn Ái Quốc-Hành trình từ một người yêu nước thành người cộng sản

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến nhân dân sống trong cảnh lầm than, nô lệ dưới sự tàn bạo của chế độ thuộc địa nửa phong kiến, cũn...

Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021): Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội-tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) là tư tưởng nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021): Con đường cách mạng Hồ Chí Minh-Độc lập, tự cường và sáng tạo

Với ý chí, hoài bão lớn lao và tư duy mới, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, tức lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chi...

Hồ Chí Minh và sức lan tỏa của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Sự kiện mở đầu là cuộc ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân ngày 5-6-1911 của người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết Nguyễn Tất Thành.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021): Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Khâm phục ý chí giành độc lập tự do của các sĩ phu, với một hoài bão cứu nước cứu dân mãnh liệt, bản lĩnh và sự mẫn cảm chính trị ở tuổi 21...