Vùng 3: Hơn 130 sản phẩm tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, giáo án ngành CTĐ, CTCT năm 2024

HQ Online -

Ngày 20 và 21/2, tại thành phố Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, sổ sách, giáo án ngành công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2024. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến phát biểu 

Tham gia hội thi có 25 tác giả (nhóm tác giả) với 20 sáng kiến; 15 mô hình trực quan; 13 mô hình hoạt động; 83 bộ giáo án CTĐ, CTCT từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.

Các đại biểu tham dự khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng nhấn mạnh: Hội thi nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong Vùng để cải tiến, củng cố, làm mới các sáng kiến, mô hình, học cụ, sổ sách, bài giảng phục vụ hoạt động CTĐ, CTCT.

Thí sinh thuyết trình sản phẩm mô hình, sáng kiến

Các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến

Sau hội thi, Vùng 3 tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, lựa chọn những sáng kiến, mô hình, học cụ có chất lượng tốt tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và giải thưởng Nguyễn Phan Vinh năm 2024 của Quân chủng Hải quân.

                                                                        Tin, ảnh: Trần Tiến Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn