Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719: Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

HQ Online -

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719, Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động đọc sách đối với cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hoạt động đọc sách diễn ra từ ngày 13/4 đến ngày 1/5 gắn với thông điệp “Sách, kho tàng tri thức vô hạn”, “Đừng để lãng phí tri thức”.

Thư viện và phòng Hồ Chí Minh của đơn vị đã trưng bày trên 1.000 đầu sách về sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ; chủ đề giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975); Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954); các đầu sách về thành tựu đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; biển, đảo Tổ quốc; lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân đội, Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống Vùng 4 Hải quân.

Trung tâm phát động mô hình đọc sách theo nhóm online dành cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Mỗi nhóm từ 5 đến 20 thành viên tổ chức xây dựng, chia sẻ các video giới thiệu sách, bài viết cho các thành viên cùng theo dõi.

Nhóm offline dành cho 100% hạ sĩ quan, chiến sĩ có cán bộ phụ trách để duy trì thời gian đọc sách đồng thời khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tặng sách để xây dựng tủ sách trong thư viện thêm phong phú, đa dạng tư liệu quý giá.

Tin, ảnh: Chi Phương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn