Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân: 20 ý kiến thảo luận tại buổi tọa đàm sách

HQ Online -

Sáng 31-5, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức tọa đàm sách về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Đây là hoạt động nằm trong Hội thi thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh của Vùng 2 Hải quân.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Gần 20 ý kiến thảo luận tại buổi tọa đàm đã chia sẻ kinh nghiệm về sách, cách đọc sách và ý nghĩa của 2 cuốn sách: “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, xuất bản tháng 4-2012 và cuốn “Từ điển danh ngôn Hồ Chí Minh” của Nhà xuất bản Thanh niên, xuất bản tháng 8-2012. Nhiều ý kiến đã làm sáng rõ thêm về câu viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” ...

Buổi tọa đàm nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động về sách; tạo môi trường, giữ gìn và phát huy văn hoá đọc trong Trung đoàn; tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên nội dung những cuốn sách về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá, tinh thần của bộ đội.

Tin, ảnh: Văn Khol

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn