Tọa đàm “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”

HQ Online -

Sáng 13/6, tại huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng), Vùng 1 Hải quân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”.

Các đại biểu trao đổi tại toạ đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã bày tỏ những quan điểm, suy nghĩ của mình về trách nhiệm, vai trò của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị. Các đại biểu cũng chia sẻ những cách làm sáng tạo, giải pháp để xây dựng người quân nhân có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trong thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

Tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho quân nhân về mục tiêu, lý tưởng, tinh thần đồng đội, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

                                       Tin, ảnh: Đoàn Hiệp, Hoàng Sơn


Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn