Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

* Thượng tá LÊ TUẤN ANH, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 147, Vùng 1

HQVN -

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 147 luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp về công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT). Lữ đoàn và các đơn vị trực thuộc đã kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh quy chế lãnh đạo, quy chế hoạt động và quy định chấm điểm của hội đồng (tổ) TĐKT và duy trì hoạt động có nền nếp.

 

Các cấp ủy, chi bộ, chỉ huy cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, triển khai đồng bộ, hiệu quả các hình thức giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp giữa giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng quân nhân theo quy chế của Tổng cục Chính trị... Kết quả giáo dục chính trị luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tỉ lệ khá, giỏi tăng 0,6%. Phong trào TĐQT luôn gắn với thực hiện các nghị quyết, quy định của trên và các mô hình: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; “5 hiểu biết, 5 giúp đỡ”; “Cán bộ giáo dục chính trị, làm tư tưởng giỏi”...

 

Luyện tập đội ngũ chiến thuật ở Tiểu đoàn 474, Lữ đoàn 147. Ảnh: Xuân Thìn

Từ thực hiện Phong trào TĐQT, các đơn vị thuộc Lữ đoàn đã duy trì chặt chẽ các chế độ, lực lượng trực theo quy định, tổ chức hiệp đồng với các đơn vị trong luyện tập, diễn tập, nâng cao khả năng xử trí tình huống của cán bộ và thực hành chiến đấu của bộ đội. Thông qua diễn tập đã khẳng định sức mạnh, khả năng làm chủ TBKT hiện có, năng lực, trình độ chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các đơn vị được nâng lên. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ của đơn vị được triển khai hiệu quả, đã có 45 sáng kiến, mô hình học cụ tham gia thi cấp Vùng, Quân chủng đạt giải cao, ứng dụng tốt, sát thực tế.  Kết quả huấn luyện cho các đối tượng luôn vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ khá, giỏi tăng 0,3%.  Năm 2024, Lữ đoàn vinh dự được Quân chủng tin tưởng giao đăng cai tổ chức 2 khối tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, với tinh thần “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất”, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác TĐKT và phong trào TĐQT đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Kết quả từ tăng gia, sản xuất của đơn vị vượt 21,5% so với giai đoạn 2014-2019, góp phần nâng cao đời sống bộ đội. Toàn đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác kỹ thuật, hệ số kỹ thuật đạt và vượt từ 3-5%, không để xảy ra mất an toàn giao thông.

Lữ đoàn cũng tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân làm đường nông thôn, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, vệ sinh môi trường, cải tạo, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nghĩa trang liệt sĩ với hàng nghìn ngày công. Thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” gắn với mô hình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” Lữ đoàn đã hỗ trợ bà con ngư dân huyện Hải Hậu 150 áo phao, 300 lá cờ Tổ quốc và nhận đỡ đầu 1 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Bộ đội Lữ đoàn 147 hành quân rèn luyện. Ảnh: Xuân Thìn

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác TĐKT và phong trào TĐQT phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, lan tỏa rộng khắp, Lữ đoàn xác định một số giải pháp chủ yếu:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt; động viên, khuyến khích “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”... Toàn Lữ đoàn chống bệnh quan liêu, hình thức, ngại khó khăn trong tổ chức phong trào thi đua.

Hai là, chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu yếu, việc khó gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII; Kết luận số 01 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 847 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... để tổ chức phát động với các hình thức phong phú, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức.

Ba là, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền các phong trào thi đua, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị nhận thức đúng công tác TĐKT là động lực cách mạng to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Lữ đoàn chú trọng việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và tuyên truyền thông qua các hoạt động thực tiễn của đơn vị để cổ vũ các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.

Bốn là, coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng điển hình, có kế hoạch cụ thể trong xây dựng và bồi dưỡng; tạo môi trường thuận lợi để điển hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị phát huy hết tinh thần, trách nhiệm và sự cống hiến. Đồng thời, có nhiều hình thức, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua, tạo sức lan toả sâu rộng bên trong và ngoài đơn vị.

Năm là, duy trì và thực hiện nghiêm công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục; qua đó rút ra cách làm hay, kinh nghiệm tốt để bồi dưỡng, nhân ra diện rộng các điển hình tiên tiến đồng thời phát hiện gương người tốt, việc tốt để đề xuất khen thưởng kịp thời.

Thành tích tiêu biểu

5 năm liên tục, từ 2019-2023 Lữ đoàn 147 được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, Lữ đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì...

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn