Thông báo: Xuất bản Lịch Hải quân Nhân dân Việt Nam năm 2023

HQ Online -

Lịch Hải quân Nhân dân Việt Nam năm Quý Mão-2023 là ấn phẩm văn hoá đón chào năm mới đồng thời là ấn phẩm phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. Chủ đề tư tưởng của lịch là: Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nội dung Lịch Hải quân Nhân dân Việt Nam năm Quý Mão-2023 tập trung phản ánh sự phát triển của Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và các hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân chủng: Huấn luyện, SSCĐ; nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy; hoạt động CTĐ, CTCT; công tác hậu cần, kỹ thuật; lao động sản xuất, xây dựng công trình; tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân; tuyên truyền biển, đảo; cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng, quân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; hoạt động đối ngoại quốc phòng; Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; công tác dân vận và hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa... 

Lịch Hải quân Nhân dân Việt Nam là món quà ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Hải quân dành cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp trước thềm năm mới Quý Mão 2023.

Lịch gồm 7 tờ (1 tờ bìa, 6 tờ ruột). Trong mỗi tờ lịch có 1 ảnh to (35x37cm) và 2 ảnh nhỏ (9x12cm), in lịch của 2 tháng. Lịch được in trên giấy cút-xê của Hàn Quốc. Khổ lịch (40x60cm) phù hợp với điều kiện sinh hoạt của bộ đội ở trên tàu, đảo, nhà giàn, đài, trạm và trang trí không gian sinh hoạt nơi công sở và gia đình.

Cục Chính trị sẽ phát hành lịch đến các cơ quan, đơn vị đăng ký in, mua vào cuối tháng 12/2022.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Quân chủng có nhu cầu đặt in, mua Lịch Hải quân Nhân dân Việt Nam năm 2023 liên hệ với Cục Chính trị qua Phòng Tuyên huấn, đăng ký số lượng trước ngày 10/10/2022.

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu đặt in tên đơn vị, in ảnh vi-nhét phải đăng ký rõ nội dung in trên lịch, ma-két lịch, gửi kèm ảnh có chú thích rõ ràng.

Địa chỉ đặt in, mua lịch: Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân. Điện thoại: 815.538; 815.539(QS) hoặc 0225.3823. 619 (DS).

HQVN

                                                                                                

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn