Khu vực Hà Nội:

Từ ngày 1 và 2/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-33 độ, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất 65-77%). Từ ngày 3 đến 4/9: Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31-34 độ, ít có khả năng mưa dông (xác suất dưới 30%).

Thời tiết sẽ thế nào dịp nghỉ lễ 2-9?

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Khu vực Bắc Bộ:

Từ ngày 1 đến 2/9: Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-33 độ, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 65-77%).

Từ ngày 3 đến 4/9: nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31-34 độ, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%).

Khu vực Trung Bộ:

Bắc Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-33 độ, có khả năng có mưa rào và dông tập trung vào chiều tối và đêm (xác suất mưa 60-75%).

Trung và Nam Trung Bộ: nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 - 35 độ; ngày có nắng, chiều tối có khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-75%).

Tây Nguyên: nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 27-31 độ, khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 60-85%).

Nam Bộ: nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 - 34 độ, khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 70-90%).

Theo QĐND điện tử