Thái Bình quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ, ngành, Trung ương, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh,.. về triển khai thực hiện chống khai thác IUU. Tỉnh Thái Bình đã nỗ lực, quyết liệt chống khai thác IUU, trú trọng công tác quản lý tàu cá, góp phần gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Ngư dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình chuẩn bị ngư cụ ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Mạnh Thắng

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình, để tăng cường thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và công tác quản lý tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), Tỉnh đã ban hành Nghị Quyết, Quyết định, Kế hoạch; văn bản của Tỉnh ủy và nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trên địa bàn Tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả,..

Bên cạnh đó, công tác thông tin, truyền thông được đẩy mạnh, tổ chức tuyên truyền các nội dung về chống khai thác IUU; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thủy sản bền vững, về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam, của tỉnh, đặc biệt tập trung ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Thái Bình khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Tổ chức 5 hội nghị/300 nông, ngư dân tham gia, phát trên 500 tờ rơi; 750 cuốn sổ tay chống khai thác IUU, phối hợp với báo Thái Bình xây dựng 9 tin, 7 bài và Đài phát thanh truyền hình xây dựng 01 phóng sự thời sự, 02 tin thời sự phản ánh về chống khai thác IUU; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã khu vực biên giới biển và tổ chức tuần tra bộ và tuần tra cửa sông, trên biển; kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động trên biển,..

Qua rà soát, tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm là 398 chiếc, tàu cá đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận đủ khả năng hoạt động thủy sản là 341/372 chiếc , đạt tỷ lệ 91,39%. Còn lại 31 tàu cá Chi cục Thủy sản đã có văn bản thông báo gửi UBND các huyện, Bộ đội Biên phòng thông báo tới chủ tàu cá, không cho tàu cá đi hoạt động khi chưa được kiểm tra an toàn kỹ thuật.

Chi cục Thủy sản phối hợp với đơn vị có liên quan thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục, trình tự, hồ sơ, cấp, cấp đổi gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đến ngư dân trong tỉnh; đến nay có 574/738 tàu cá đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định, đạt tỷ lệ 77,77%; cụ thể vùng khơi là 169/186 giấy phép, đạt 90,86%; vùng lộng là 195/213 giấy phép, đạt 91,5%; vùng bờ là 206/339 giấy phép, đạt 60,76%.

Số liệu tàu cá đăng ký, đăng kiểm cấp giấy phép khai thác sẽ được cập nhập thường xuyên vào phầm mềm quản lý tàu cá VNFisbase. Tổng số tàu cá trên phầm mềm đến thời điểm báo cáo là 741 tàu, trong đó 738 tàu cá, 3 tàu công vụ thủy sản..

Hoàn thành lắp đặt thiết bị VMS được coi là một trong những giải pháp nhằm nhanh chóng xóa “Thẻ vàng” của EC đối với mặt hàng hải sản Việt Nam nói chung và góp phần phát triển bền vững nghề khai thác hải sản của ngư dân trên địa bàn tỉnh nói riêng. Mặt khác, còn đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác hải sản, người và tài sản của ngư dân. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh Thái Bình tàu cá có chiều lớn nhất từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị VMS theo lộ trình quy định, có 177/186 tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS, đạt 94,0%. Còn 9 tàu cá chưa được lắp đặt thiết bị VMS do làm ăn kém hiệu quả, nằm bờ, tàu chờ bán.

Tính đến nay, tỉnh Thái Bình công bố mở cảng cá Cửa Lân (loại II); tổ chức quản lý cảng cá bố trí trực 24h/24 giờ tại cảng. Trong tháng 4/2022 số tàu cá đã được kiểm tra 71 tàu cá, số tàu cá cập cảng 35 chiếc, số tàu rời cảng 36 chiếc; kết quả xử phạt vi phạm hành chính 02 tàu cá vi phạm IUU với số tiền 44 triệu đồng.

Vừa qua, Chi cục Thủy sản phối hợp Bộ đội Biên phòng tổ chức 2 chuyến tuần tra trên biển, tại cảng cá Cửa Lân kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở trên 300 lượt phương tiện; cơ bản chủ tàu cá chấp hành nghiêm công tác chống khai thác IUU; xử lý vi phạm theo quy định là 01vụ/01 phương tiện/01 đối tượng/10 triệu đồng, xử lý 02 phương tiện vi phạm hành chính xử phạt 44 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Từ đó, công tác tuần tra, kiểm tra diễn ra thuận lợi, đạt mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chống khai thác IUU còn một số tồn tại, hạn chế như, tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình chiếm tỷ lệ cao; một số tàu cá vẫn đi hoạt động khai thác trên biển nhưng không kiểm soát được sản lượng hải sản qua cảng, không nộp nhật ký khai thác báo cáo khai thác, báo cáo thu mua, chưa kích hoạt máy giám sát hành trình, tắt máy giám sát hành trình khi hoạt động trên biển.

Vì vậy, thời gian tới tỉnh Thái Bình quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có kết quả trong công cuộc chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của EC; tập trung triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và khuyến nghị của EC về cảnh báo “Thẻ vàng” đối với hải sản khai thác của Việt Nam để ngư dân biết, hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá theo quy định; lập danh sách khoanh vùng đối tượng, giám sát chặt chẽ tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU thông báo đến chính quyền địa phương, Biên phòng tỉnh để xử lý theo chức năng nhiệm vụ.

Kiểm soát toàn bộ tàu cá xuất, nhập bến và kiên quyết không cho tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp xuất bến; lập hồ sơ xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá; tổ chức thực hiện việc kiểm soát tàu cá xuất nhập cảng, thu nộp nhật ký, báo cáo khai thác, báo cáo thu mua, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng cá, nhập dữ liệu sản lượng vào phần mềm quản lý VNFishbase.

Nguồn: tongcucthuysan.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn