Quy chế xét tặng giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Hải quân giai đoạn 2016 - 2020

HQ Online -

Thực hiện Kế hoạch số 833/KH-CT ngày 20-5-2016 của Tổng cục Chính trị về “Tổ chức hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật và báo chí Quân đội giai đoạn 2016-2020”, căn cứ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tổng kết xét tặng giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí Hải quân giai đoạn 2016-2020, Báo Hải quân điện tử giới thiệu Quy chế xét tặng giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí Hải quân giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 1: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI XÉT THƯỞNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1- Các tác phẩm văn học, ca khúc, nhiếp ảnh đề tài Lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam (được sáng tác và công bố từ tháng 7-2015 đến 30-6-2020).

2- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Hải quân nhân dân Việt Nam 5 năm (2016-2020).

Điều 2. Phạm vi xét giải thưởng

Ban tổ chức xét giải thưởng trong phạm vi toàn quân, toàn quốc.

Mục 2: KHEN THƯỞNG

Điều 3. Hình thức khen thưởng

1- Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng giải A, B, C cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí xuất sắc về đề tài Hải quân nhân dân Việt Nam trong 5 năm (2016-2020).

2- Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Hải quân nhân dân Việt Nam trong 5 năm (2016-2020).

Điều 4. Cơ cấu, định mức giải thưởng

1- Tặng thưởng cho các tác phẩm

Tặng giải A, B, C cho 36 tác phẩm của 4 loại hình nghệ thuật, trong đó có 4 giải A; 12 giải B; 20 giải C, cụ thể như sau:

a, Văn học: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C.

b, Âm nhạc: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C.

c, Nhiếp ảnh: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C.

d, Báo chí: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C.

2- Mức tiền thưởng

a- Giải A kèm theo tiền thưởng 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

b- Giải B kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

c- Giải C kèm theo tiền thưởng 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

3- Tặng thưởng cho cá nhân và tập thể

Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Hải quân Nhân dân Việt Nam 5 năm (2016-2020). Về số lượng, căn cứ vào thành tích thực tế của cá nhân và tập thể để quyết định.

Chương II: TIÊU CHÍ TÁC PHẨM, THỜI GIAN XÉT GIẢI THƯỞNG

Mục 1: TIÊU CHÍ CHUNG

Điều 5. Về nội dung sáng tạo: Các tác phẩm có nội dung tư tưởng tích cực viết về đề tài Hải quân NDVN, phản ánh sâu sắc đời sống bộ đội Hải quân, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc, quảng bá hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ-Người Chiến sỹ Hải quân” trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Ưu tiên các tác phẩm khai thác được nội dung mới, sáng tạo và đạt được giá trị chân, thiện, mỹ, tác động nâng cao nhận thức, đạo đức, tư tưởng, tình cảm; cổ vũ đông đảo quần chúng nhân dân ta thi đua yêu nước, hướng về biển đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân.

Điều 6. Về giá trị sử dụng: Được bộ đội và nhân dân sử dụng và đón nhận, đánh giá tốt; đặc biệt được truyền thông báo chí, truyền hình đưa tin và phát sóng nhiều lần, hiệu quả xã hội cao, mang lại nhiều xúc cảm nhân văn cho người thưởng thức.

Điều 7. Về thời gian sáng tác: từ 1-2016 đến tháng 6-2020.

Mục 2: TIÊU CHÍ TÁC PHẨM

Điều 8. Văn học: Các tác phẩm thuộc thể loại, truyện ngắn, bút ký văn học, trường ca, tập thơ trong đó phải có ít nhất 60% nội dung về chủ đề Hải quân Nhân dân Việt Nam đã in thành sách, in lần đầu, công bố rộng rãi, được xuất bản và phát hành. Tác giả gửi xét giải về Ban tổ chức không quá 2 tập truyện ngắn, bút ký văn học, trường ca, tập thơ (Không xét giải đối với các tổng tập, tuyển tập, các tác phẩm in chung, nhiều tác giả, các bộ tiểu thuyết chưa xuất bản trọn bộ).

Điều 9. Âm nhạc: Gồm các tác phẩm âm nhạc độc lập thuộc thể loại thanh nhạc (không xét giải cho các thể loại nhạc phim, nhạc múa, khí nhạc, nhạc kịch, nhạc sân khấu…) đã được công diễn, phát hành trên băng, đĩa, trên sóng phát thanh, truyền hình, phổ biến trong đời sống xã hội; có tổng phổ được in ấn hoặc đánh máy rõ ràng kèm theo tác phẩm đã được hoàn thiện trên đĩa CD hoặc DVD.         

Điều 10. Nhiếp ảnh:

Gồm các tác phẩm ảnh đơn kích thước 30cm x 45cm (kèm theo 1 ảnh cỡ 13cm x 18cm) gửi dự xét thưởng. Ảnh cần ghi rõ chú thích, họ tên, tác phẩm, tác giả, địa chỉ tác giả, số điện thoại liên hệ kèm giấy chứng nhận đã được trưng bày tại triển lãm (nơi triển lãm, ngày tháng tổ chức). Nếu ảnh đã được in trên sách báo, tác giả gửi kèm trang sách, báo (nêu rõ tên sách, báo, thời gian đăng); mỗi tác giả gửi không quá 5 tác phẩm.

Điều 11. Báo chí: (thể loại báo hình) Được ghi trên đĩa DVD, USB; mỗi băng, đĩa chỉ ghi 1 tác phẩm, trên mặt đĩa phải ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, cơ quan, đơn vị, địa chỉ của tác giả, thể loại, thời gian phát sóng. Nếu là tác phẩm truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt phổ thông. (Ban tổ chức xét giải thưởng về thể loại báo hình, không xét giải ở thể loại báo viết, báo nói).

Mục 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN TÁC PHẨM

Điều 12. Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ, tác phẩm xét giải

Ngày 30-5-2020 (theo dấu bưu điện). Trao giải (dự kiến tháng 10-2020).

Điều 13. Địa điểm tiếp nhận tác phẩm: Hồ sơ xét giải thưởng gửi về cơ quan thường trực Nhà Văn hóa Hải quân-38 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Chương III: HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI THƯỞNG

Mục 1: THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT THƯỞNG

Điều 14. Hội đồng xét thưởng

1- Hội đồng xét giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí do Chính ủy Hải quân quyết định thành lập, gồm Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên và thư ký.

2- Hội đồng xét giải thưởng là cơ quan lâm thời, gồm các nhà quản lý, chuyên gia có uy tín thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí trong và ngoài quân đội; giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thẩm định, đánh giá chất lượng nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm tham gia xét giải đảm bảo khách quan, chính xác, đủ tiêu chí để trình Bộ Tư lệnh quyết định trao giải.

Điều 15. Số lượng Hội đồng

1- Các Hội đồng xét giải thưởng “Giải thưởng Văn học nghệ thuật, báo chí Hải quân gồm 04 Hội đồng chuyên ngành, cụ thể như sau:

a, Hội đồng xét giải thưởng Văn học.

b, Hội đồng xét giải thưởng Âm nhạc.

c, Hội đồng xét giải thưởng Nhiếp ảnh.

d, Hội đồng xét giải thưởng Báo chí.

2- Thư ký Hội đồng

Mỗi Hội đồng có 1 đồng chí thư ký.

Mục 2: NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA CÁC HỘI ĐỒNG

Điều 16. Thành viên Hội đồng

1- Thành viên thuộc các Hội đồng nghiên cứu thẩm định tác phẩm, đánh giá, thảo luận, tiến hành bỏ phiếu và giao Thư ký tổng hợp kết quả.

2- Các Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Thư ký tổng hợp nhận xét, đề xuất giải thưởng của các thành viên để Hội đồng chuyên ngành xét thưởng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu chọn giải thưởng. Tác phẩm và các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng phải nhận được ít nhất 2/3 số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu; khi tác phẩm có sự ngang bằng về số phiếu tín nhiệm thì Hội đồng trao đổi đánh giá thống nhất lại và Chủ tịch Hội đồng quyết định kết quả.

3- Các thành viên Hội đồng thực hiện nghiêm túc quy chế xét thưởng, giữ bí mật nội dung, kết quả các phiên họp trước khi kết quả được công bố.

4- Thành viên trong Hội đồng có tác phẩm dự xét thưởng hoặc là thành phần sáng tạo hoặc có quyền và lợi ích liên quan, không tham gia bỏ phiếu cho tác phẩm của mình; kết quả được tính theo số phiếu thực của tổng số thành viên Hội đồng.

5- Các cuộc họp Hội đồng được lập thành biên bản; thư ký Hội đồng ghi đầy đủ nội dung cuộc họp và lưu giữ phiếu bầu.

6- Cục Chính trị dự kiến thời gian, địa điểm họp xét thưởng và thông báo triệu tập các thành phần Hội đồng.

7- Báo cáo, nhận định đánh giá chất lượng chuyên môn, đề xuất những giải pháp phát triển văn học nghệ thuật, báo chí và kinh nghiệm tổ chức những năm tiếp theo.

Điều 17. Thư ký Hội đồng

Có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, tổng hợp nhận xét xếp giải của các thành viên và báo cáo trong phiên họp Hội đồng chuyên ngành; ghi biên bản, tổng hợp chính xác kết quả đánh giá, bỏ phiếu của Hội đồng, báo cáo Chủ tịch Hội đồng; giúp Hội đồng phát hiện các trường hợp vi phạm quy chế xét thưởng, báo cáo xem xét giải quyết; giữ bí mật về kết quả xét giải thưởng trước khi công bố.  

Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Mục 1: BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

Điều 18. Trách nhiệm của Ban Tổ chức và các Hội đồng nghệ thuật

*Ban Tổ chức: Ban Tổ chức họp rà soát, thông qua kết quả xét thưởng của các Hội đồng, đề nghị khen thưởng của các nhân và tập thể để báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét và trình Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định.

2- Các Hội đồng nghệ thuật

Trên cơ sở quy chế chung, Chủ tịch các Hội đồng chuyên ngành xây dựng các tiêu chí của từng chuyên ngành để thẩm định, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, sát với từng loại hình nghệ thuật làm căn cứ thống nhất đánh giá, thẩm định tác phẩm.

Mục 2: CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 19. Trách nhiệm của tác giả, tập thể có tác phẩm dự xét giải thưởng

1- Việc nộp hồ sơ, gửi tác phẩm tham gia đồng nghĩa với việc chấp thuận quy chế; chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập tính theo mức tiền thưởng theo qui định của nhà nước.

2- Tác giả có tác phẩm đăng ký dự xét giải phải gửi Phiếu đăng ký xét giải (theo mẫu), ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi ở hoặc nơi công tác, số điện thoại của cá nhân, số lượng tác phẩm, thời gian sáng tác, thời gian công bố lần đầu có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang công tác, hoặc chính quyền địa phương nơi sinh sống. Các tác phẩm văn thơ, bản nhạc được in ra giấy và có file in đĩa; báo hình và ca khúc được thu demo in đĩa gửi kèm theo hồ sơ. Ban tổ chức không trả lại hồ sơ và các tác phẩm gửi xét giải. Các tác phẩm đạt giải phải gửi bản gốc về Ban Tổ chức để tham gia trưng bày triển lãm trong tổng kết trao thưởng.

3- Tác giả tự bảo đảm chi phí trong quá trình tham dự xét giải bao gồm: Hồ sơ và tác phẩm tham dự xét giải và phương tiện di chuyển, ăn nghỉ. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do lỗi từ người tham gia và những chi phí phát sinh cho việc nhận giải.

4- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham gia xét giả. Các tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiên nghiêm túc Quy chế xét giải. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức thu hồi giải thưởng khi phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 20. Điều khoản thi hành

1- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng nghệ thuật, các tập thể, cá nhân liên quan nghiên cứu nội dung, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Cơ quan Chính trị các đơn vị trong Quân chủng Hải quân thông báo Quy chế đến Hội văn học nghệ thuật của các địa phương đã ký kết tuyên truyền biển đảo và mọi quân nhân trong đơn vị; động viên mọi ngành, mọi người, nhất là các văn nghệ sĩ, hạt nhân văn nghệ cơ sở trong và ngoài Quân chủng Hải quân tích cực tham gia.

2- Cục Chính trị Hải quân là cơ quan thường trực, giúp Ban tổ chức điều hành hoạt động xét khen thưởng và tổ chức tổng kết trao thưởng; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và báo cáo với Bộ Tư lệnh Hải quân.

3- Căn cứ Quy chế, trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những điểm chưa hợp lý, các thành viên Hội đồng kịp thời báo cáo để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức và được phép của Ban Chỉ đạo.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn