Nhà máy X46: Huấn luyện an toàn-vệ sinh lao động năm 2022

HQ Online -

Ngày 20/5, tại Hải Phòng, Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức huấn luyện an toàn-vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2022 cho 80 cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Quang cảnh buổi huấn luyện

Nội dung huấn luyện tập trung vào nghiệp vụ công tác AT-VSLĐ; chính sách, chế độ về AT-VSLĐ; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; nội quy AT-VSLĐ; kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và các nội dung an toàn lao động chuyên ngành…

Kết thúc huấn luyện, Nhà máy đã tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả và cấp thẻ chứng nhận an toàn cho các đồng chí tham gia.

Tin, ảnh: Xuân Hải

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn