Một số thay đổi chính sách về căn cước công dân gắn chip, hộ chiếu trực tuyến, hóa đơn điện tử

HQ Online -

Từ ngày 1/6/2022, người dân có thể khai cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chip) qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, thanh toán trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Thực hiện Đề án của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030", Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông (hộ chiếu không gắn chip điện tử) cho công dân Việt Nam ở mức độ 4.

Theo đó, công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử hoặc CCCD 12 số còn giá trị, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử, có thể đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả.

Về quy trình trình thực hiện, công dân truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn, đăng nhập, điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, địa chỉ email, tải lên ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu), lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu (qua dịch vụ bưu chính hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp), địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu.

Chính sách giảm lệ phí làm hộ chiếu cũng được áp dụng đến hết ngày 30/6. Trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành.

Dừng giảm lệ phí làm CCCD gắn chip

Nhằm hỗ trợ người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC giảm 50% lệ phí làm thẻ CCCD gắn chip. Mức phí ưu đãi này chỉ được áp dụng đến hết ngày 30/6/2022.

Vì vậy, từ ngày 1/7/2022, người dân đi làm thẻ CCCD gắn chip sẽ phải nộp theo mức phí được quy định tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC. Cụ thể, khi chuyển từ CMND 9 số/12 số sang thẻ CCCD gắn chip người đổi thẻ phải nộp 30.000 đồng/thẻ.

Phí đổi thẻ CCCD bị hư hỏng không sử dụng được hoặc thay đổi thông tin (họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhân dạng, xác định lại giới tính, quê quán, có sai sót về thông tin trên thẻ, khi công dân có yêu cầu) là 50.000 đồng/thẻ. Ngoài ra, người cấp lại CCCD khi bị mất hay được trở lại quốc tịch Việt Nam sẽ phải nộp 70.000 đồng/thẻ.

Hóa đơn giấy được dùng đến 30/6/2022, từ ngày 1/7/2022 áp dụng hóa đơn điện tử 

Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ 19/10/2020 đến hết ngày 30/6/2022.

Từ ngày 1/7/2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thuế sẽ xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

                    Dương Hưng (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn