Lữ đoàn 679 phát huy hiệu quả ngày kỹ thuật

HQ Online -

Thực hiện ngày, giờ kỹ thuật là nội dung quan trọng của Điều lệ Công tác kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm bảo đảm duy trì tính đồng bộ, tình trạng kỹ thuật VKTB phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân vừa tổ chức thực hiện ngày kỹ thuật năm 2023 với nội dung: Bảo quản, bảo dưỡng toàn bộ VKTBKT được biên chế, kiểm tra các thông số kỹ thuật VKTB, đạn dược trực Quý I năm 2024 và trực tăng cường…

Trung tá Trần Việt Hà, Phó Lữ đoàn trưởng phụ trách công tác kỹ thuật quán triệt nội dung, yêu cầu của ngày kỹ thuật năm

Bảo quản ống phóng của xe bệ phóng

Kiểm tra hệ thống nạp thêm nhiên liệu cho tên lửa trên xe bệ phóng

Tiến hành bảo dưỡng tên lửa

Khi thực hiện các công việc, cán bộ, chiến sĩ kiểm tra đối chiếu với bộ phiếu bảo quản, bảo dưỡng, kiểm sửa định kỳ của cơ quan kỹ thuật kết hợp kiểm kê VKTB thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2024

Trong quá trình bảo quản, bảo dưỡng, nhiều hỏng hóc đã được khắc phục, sửa chữa

Nhân viên Kho Vật tư tổng hợp, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn tiến hành bảo quản, bố trí sắp xếp vật tư kỹ thuật dự trữ theo tiêu chí dễ thấy, dễ lấy, dễ vận chuyển cơ động khi có tình huống SSCĐ

Trong nội dung ngày kỹ thuật có cả phần kiểm tra trang thiết bị và luyện tập phòng, chống cháy nổ nhằm bảo đảm an toàn cho toàn đơn vị

Thực hiện tốt giờ, ngày kỹ thuật là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến giữ vững chất lượng, tính năng VKTBKT và tăng cường sức cơ động; góp phần quan trọng để Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thực hiện: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn