Lời khuyên của khỉ

Lời khuyên của khỉ

Dẫu nơi “vượn hú chim kêu”

Cũng đừng nản chí một chiều... xuôi tay !!..

Chớ nên “dạy khỉ leo cây”

Làm việc thừa thãi phí thay cuộc đời.

Nói lời phải giữ lấy lời

“Hứa hươu hứa vượn” thành người.. bất tin.

“Rung cây dọa khỉ” đừng nên

“Giết gà dọa khỉ” bạn hiền cũng…xa.

Chớ nên “nuôi khỉ dòm nhà”

Dùng người không đúng, họa ra…khôn cùng.

Đừng “chó chê khỉ lắm lông”

Chê người trước hết phải trông.. lại mình.

Sống nên đứng đắn văn minh

Đừng giở “trò khỉ” rập rình…thả dê.

Muốn xa đàm tiếu cười chê…

Gặp đồ “khỉ gió” chạy về đám đông

Chớ che bản chất lòng vòng…

“Khỉ lại là khỉ..” tốn công phí hoài…

“Khỉ soi gương chẳng giống ai”

“Mũ người vượn đội” biết sai..chớ làm.

“Khỉ ngồi bàn độc” chớ…ham

Tâm, tài còn thiếu chớ làm…quan nha.

Đừng “khi khỉ mắc độc già”

Tránh vỏ dưa lại gặp ra…vỏ dừa !!..

Phải qua “cầu khỉ” sớm trưa…

Bước cẩn thận chớ..đong đưa, điệu đà !!..

“Má ơi đừng gả con xa…

Khỉ ho cò gáy biết nhà má đâu” ??..

Lìa cây “vượn rũ mày chau”

Khỉ đây quen sống dãi dầu núi non.

“Rầu rĩ như khỉ…mất con”

Khỉ tình thế ! Sao người còn…dửng dưng ??

“Đừng nhăn như khỉ..ăn gừng”

Bính Thân đã tới phừng phừng…mại zô !!...

                                                           Văn  Quang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn