Lời gà nhắc nhở

“Gà què  ăn quẩn cối xay”
“Đuổi gà cho vợ” suốt ngày mà thôi.
Làm trai cho đáng thân trai
“Trói gà không chặt” mấy ai cậy nhờ
Chọn người không thể lơ mơ
“Vắng chủ gà mọc bất ngờ đuôi tôm”.

“Lờ đờ như gà ban hôm”
“Đá gà, đá vịt” tốn cơm hại nhà
Đừng để bị “hóc xương gà”
Gặp “Cõng rắn cắn gà nhà” xử luôn.
“Mẹ gà, con vịt” chớ buồn
Không máu mủ vẫn giữ luôn tình nồng
“Nhìn gà hóa quốc” … toi công
“Con gà tốt mã vì lông”… dễ nhầm.
Trước bao việc lớn tĩnh tâm
“Bút sa gà chết” … âm thầm khổ đau…
Vợ chồng ý hợp tâm đầu
“Ông gà, bà vịt" … nhắc nhau thôi ngừng.
“Thóc đâu mà đãi gà rừng”
Lãng phí keo kiệt xin đừng xảy ra
Mỗi khi có “khách đến nhà
Không gà thì vịt” đậm đà tình thân.
Dẫu nơi “Hạc lập kê quần”
“Đầu gà, đít vịt” cũng cần yêu thương
Chớ nên “Gà cậy gần chuồng”
Mất tình làng xóm yêu thương mặn mà.
“Gà nhà lại bới bếp nhà”
Hại nhau như thế biết là đúng sai?
“Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”
Làm ăn tính toán trước sau
Đừng “Đem dao để mổ trâu giết gà”
“Tức nhau tiếng gáy tránh xa”
Ganh đua cho lắm có mà vinh thân??.
“Gà đồng mèo mả” chớ gần
“Vạ gà, vạ vịt” mất xuân lỡ làng…
Đã nghe gà gáy vang vang
Đón chào Đinh Dậu rộn ràng vào xuân.


Xuân Đinh Dậu 2017


Văn Quang

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn