Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề khu vực 1 năm 2024

HQ Online -

Ngày 16/5, tại Hải Phòng, Hội đồng kiểm tra khu vực 1, Vùng 1 Hải quân tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2024 cho 277 thí sinh là QNCN thuộc 22 đơn vị khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh.

Thượng tá Vũ Ngọc Anh, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 1 quán triệt nội dung kiểm tra

Quang cảnh buổi quán triệt kiểm tra

Theo đánh giá của Hội đồng kiểm tra, các thí sinh đã cập nhật, nâng cao trình độ quản lý, quy trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa TBKT theo phân cấp, các quy tắc bảo đảm an toàn trong khai thác, sử dụng TBKT.

Các thí sinh thực hiện nội dung thi lý thuyết chuyên ngành

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng năng lực, trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ nhân viên, chuyên môn kỹ thuật; nâng cao trình độ kỹ năng nghề, làm cơ sở cho việc bố trí, sử dụng nhân viên chuyên môn kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đây cũng là cơ sở để xét nâng bậc lương và phiên quân hàm cho đội ngũ nhân viên, chuyên môn kỹ thuật.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn