Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Vùng 1 Hải quân

HQ Online -

Ngày 22/5, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) do Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS tại Vùng 1 Hải quân.

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải chủ trì buổi kiểm tra

Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng; Chuẩn Đô Đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Vùng; Đại tá Vũ Hữu Kiêm, Phó Chính ủy Vùng, trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS và thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS Vùng 1 tiếp và làm việc với đoàn.

Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam phát biểu

Đoàn công tác đã kiểm tra các nội dung: Việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn về QCDCCS; kết quả thực hiện QCDCCS trong hoạt động lãnh đạo của cấp uỷ đảng các cấp; dân chủ trong hoạt động quản lý, điều hành của người chỉ huy và phát huy quyền dân chủ của quân nhân, công chức, viên chức quốc phòng, người lao động trong đơn vị thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn phát biểu

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, Đảng ủy Vùng 1 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện QCDCCS chặt chẽ và đạt chất lượng tốt; cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng duy trì thực hiện dân chủ theo đúng quy chế, quy định, hướng về cơ sở, gắn với thực hiện đột phá “Dân chủ cơ sở” theo nội dung “5 đủ, 5 cùng, 1 phát huy”; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất.

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế và yêu cầu Đảng ủy Vùng 1 nhanh chóng khắc phục để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDCCS trong thời gian tới.

Đoàn dự hội nghị Đảng ủy Vùng thực hiện nội dung tự kiểm tra

Kiểm tra sổ sách, văn bản thực hiện QCDCCS của Vùng 1

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải biểu dương Đảng ủy Vùng 1 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện QCDCCS nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định và đạt chất lượng, hiệu quả tốt.

Đồng chí Cục trưởng Cục Dân vận yêu cầu Thường vụ Đảng ủy Vùng, Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm hệ thống các quy chế, quy định của tổ chức đảng và phân công của chỉ huy cơ quan, đơn vị bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ về phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn…

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn