Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Lữ đoàn 126

HQ Online -

Sáng 21/5, Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) của Quân ủy Trung ương đã kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126. Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng.

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải quán triệt nội dung kiểm tra

Theo báo cáo của chỉ huy Lữ đoàn 126, từ tháng 1/2023 đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDCCS của Lữ đoàn đã đi vào nền nếp, có nhiều chuyển biến tích cực.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, phân công cá nhân phụ trách. Chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, duy trì nền nếp đối thoại dân chủ; quan tâm và kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn kiểm tra dự diễn đàn “Dân chủ - kỷ luật” và đối thoại với bộ đội

Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân phát huy chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham gia bàn biện pháp tổ chức thực hiện và đóng góp ý kiến góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu. Toàn Lữ đoàn phấn khởi, quyết tâm cao, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đơn vị không xảy ra hiện tượng, vụ việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ…

Sau khi dự diễn đàn “Dân chủ - kỷ luật”, đối thoại với bộ đội, kiểm tra văn bản, sổ sách tại các cơ quan, đơn vị và dự hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn thực hiện nội dung tự kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đánh giá: Thời gian qua, Đảng ủy Lữ đoàn 126 xây dựng, ban hành đầy đủ các quy chế, quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng đúng phạm vi, thẩm quyền, sát với đặc điểm của đơn vị; triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ chủ trương xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.

Các thành viên đoàn kiểm tra văn bản, sổ sách

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 126 lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động bám nắm cơ sở phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm kịp thời, dân chủ, công khai, đúng thẩm quyền, đúng người, đúng việc; duy trì nền nếp hoạt động đối thoại dân chủ ở các cấp.

Lữ đoàn tổ chức đối thoại được 413 lần, có hơn 300 lượt ý kiến. Các ý kiến, kiến nghị của quân nhân được phúc đáp, trả lời và giải quyết kịp thời. Các chế độ, tiêu chuẩn về vật chất, tinh thần, phép, tranh thủ của quân nhân được phổ biến công khai, thực hiện đầy đủ.

Đoàn dự hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn 126 thực hiện nội dung tự kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 126 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm hệ thống các quy chế, quy định của tổ chức đảng và phân công của chỉ huy cơ quan, đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ về phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn.

Các cơ quan chức năng của Lữ đoàn hướng dẫn, kiểm tra khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ với tinh thần “7 dám”; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, pháp luật, nhất là việc tổ chức rút kinh nghiệm các vụ việc vi phạm kỷ luật trong toàn quân…

Đồng chí Cục trưởng Cục Dân vận kết luận

Cùng với đó, Lữ đoàn cần thực hiện tốt việc đối thoại dân chủ theo quy định tại Thông tư 165; thực hiện tốt ngày pháp luật; tổng hợp ý kiến, kiến nghị, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn