Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng tại Học viện Hải quân

HQ Online -

Ngày 14/6, đoàn công tác của Quân chủng do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại Học viện Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại Học viện Hải quân đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng luôn được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Hải quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ. Học viện chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng và địa phương nơi đóng quân; không tự ý sử dụng đất quốc phòng đang quản lý vào các mục đích khác, trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyết định giao đất, quyết định vị trí đóng quân của cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Qua kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng ghi nhận và biểu dương Học viện Hải quân đã quản lý và sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao trong phát triển kinh tế gắn với quốc phòng. Các cơ sở hạ tầng, tài sản do Học viện Hải quân đầu tư trên đất quốc phòng đều mang tính lưỡng dụng, luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đoàn công tác kiểm tra tại thực địa

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu Học viện tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Tin, ảnh: Trực Chinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn