Kết quả tuần 3 cuộc thi “60 năm Chiến thắng trận đầu trong chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ miền Bắc XHCN”

HQ Online -

Tuần 3 cuộc thi “60 năm Chiến thắng trận đầu trong chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ miền Bắc XHCN” kết quả như sau:

 Thí sinh các đơn vị tham gia cuộc thi tuần 3

Tổng số lượt người tham gia dự thi: 25.553 (tăng 4.540 lượt). Trong đó, cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Hải quân là 10.659 lượt; cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Phòng không - Không quân là 7.256 lượt; đối tượng khác là 7.638 lượt.

Số lượt thí sinh trả lời đúng 20/20 câu: 489 (tăng 282 lượt).

Cuộc thi tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã hội và được đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, trang thiết bị để đông đảo cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị tham gia cuộc thi; chất lượng các bài dự thi được nâng lên rõ rệt so với 2 tuần đầu tiên, nhiều thí sinh trả lời đúng tuyệt đối 20/20 câu hỏi mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra.

Văn Tung (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn