Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020

HQ Online -

Bộ Tư lệnh Hải quân vừa có Công văn số 5709/BTL-KHQS hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020.

Ngày 22-5 hàng năm được Liên Hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” nhằm kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Đa dạng sinh học biển (Ảnh minh họa).

Chủ đề của Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020 năm nay nhấn mạnh các giải pháp dựa vào tự nhiên có thể góp phần giải quyết các thách thức xã hội, cho dù đó là an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, sức khỏe con người, rủi ro thiên tai, dịch bệnh hay phát triển kinh tế. Đây là chìa khóa để giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng khả năng phục hồi và thích ứng ở một số khu vực quan trọng, bao gồm bảo tồn và phục hồi rừng và các hệ sinh thái trên cạn; bảo tồn và phục hồi tài nguyên nước ngọt cũng như hệ sinh thái biển và đại dương, hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững.

Để hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020, Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với đơn vị mình. Công tác tuyên truyền tập trung vào vai trò, giá trị của đa dạng sinh học và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; lên án những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

Thu Trang (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn