Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm UNCLOS 1982

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm UNCLOS 1982

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng trải qua 40 năm phát triển, đến nay, với 168 quốc gia thành viên, UNCLOS 1982 đã thực sự trở thành văn kiện pháp lý quan trọng hàng đầu chỉ sau Hiến chương Liên hợp quốc, là bản “Hiến pháp về biển và đại dương”.

Sự ra đời của UNCLOS 1982 đã hình thành nên một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện và đầy đủ, điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển, trong việc sử dụng biển, quản lý, khai thác và bảo tồn các nguồn tài nguyên biển. UNCLOS 1982 là căn cứ pháp lý quốc tế toàn diện để xác định các vùng biển, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển và tiến hành các hoạt động trên biển.

UNCLOS 1982 cũng quy định cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp nảy sinh giữa các quốc gia liên quan tới giải thích và áp dụng UNCLOS 1982.

Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm UNCLOS 1982

 Các diễn giả trao đổi tại Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm UNCLOS 1982

Hội thảo gồm 2 phiên, trong đó tại phiên 1: “Giá trị đặc biệt của UNCLOS 1982”, các diễn giả đã điểm lại và làm rõ nhiều nội dung liên quan đến lịch sử đàm phán, thông qua cũng như những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình này tại Hội nghị Luật Biển lần thứ 3 của Liên hợp quốc; giá trị phổ quát và tầm quan trọng của UNCLOS 1982… Tại phiên 2: “Việt Nam thực thi UNCLOS 1982”, các diễn giả tập trung vào việc Việt Nam thực thi UNCLOS 1982 trên nhiều lĩnh vực khác nhau như việc phân định biển, sử dụng và phát triển bền vững nguồn lợi biển…

Trao đổi, thảo luận tại hội thảo, các đại biểu nhất trí khẳng định qua 40 năm, UNCLOS 1982 đã không chỉ đảm đương tốt vai trò “Hiến pháp về biển và đại dương”, "Điều ước quốc tế mẹ về biển" mà còn là một văn kiện sống, thực sự đóng góp vào việc hình thành và bảo vệ trật tự pháp lý quốc tế về biển và đại dương, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác quốc tế trên biển.

Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm UNCLOS 1982

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm UNCLOS 1982 tại Hà Nội chụp ảnh chung

Các diễn giả đều khẳng định, là quốc gia ven Biển Đông, thành viên UNCLOS 1982, Việt Nam luôn nhận thức rõ về vai trò và tầm quan trọng của biển đối với hòa bình, an ninh và phát triển của đất nước; khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng và thực thi đầy đủ, có trách nhiệm các quy định của UNCLOS 1982, bảo vệ trật tự pháp lý trên biển, đại dương, thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh Biển Đông còn nhiều diễn biến phức tạp; nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng, chính sách của Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay trong vấn đề Biển Đông và thực thi UNCLOS 1982.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn