Hoàn thiện khung khổ pháp lý để cải cách tiền lương với cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2024

HQ Online -

Quốc hội giao Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó có việc hoàn thiện khung khổ pháp lý để cải cách tiền lương với cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2024.

Ảnh minh họa

Chiều 9/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Nghị quyết yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong đó, yêu cầu Chính phủ xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Cùng với đó là rà soát, hoàn thiện chính sách tiền lương, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia.

Như vậy từ giữa năm 2024, cán bộ, công chức trên toàn quốc được trả lương theo vị trí việc làm. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ, chức danh, vị trí việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, để cải cách tiền lương, thời điểm này đã hoàn thành xong danh mục vị trí việc làm: Đối với cơ quan tổ chức hành chính có 866 vị trí; đơn vị sự nghiệp có 615 vị trí; cán bộ công chức cấp xã có 17 vị trí.

Cũng liên quan đến cải cách tiền lương, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội hôm qua (8/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương được ban hành năm 2018 đặt mục tiêu cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2021 nhưng chưa thể thực hiện được vì nguồn lực còn khó khăn do đại dịch Covid-19 và tác động từ tình hình quốc tế.

Chính phủ đã cố gắng trích lập quỹ lương, tăng thu giảm chi, đến nay có khoảng 560.000 tỷ đồng tiết kiệm chi cho cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 đến hết năm 2026.

"Song song cải cách tiền lương khu vực Nhà nước, chúng ta cũng cải cách tiền lương khu vực ngoài Nhà nước, doanh nghiệp, để tiệm cận với nhau", Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ hoàn chỉnh vị trí việc làm, tinh giản biên chế gắn với bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, tiết kiệm các khoản chi để bảo đảm lương cho người lao động. Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan nghiên cứu xây dựng chính sách tiền lương ngoài khu vực Nhà nước cho phù hợp.

PV (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn