Đại hội chi bộ làm trước trong Đảng bộ Lữ đoàn 83

HQ Online -

Ngày 8/8, tại Đà Nẵng, Chi bộ Đại đội 10, Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đại hội làm trước để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trong Đảng bộ Lữ đoàn 83.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2020–2022, Chi bộ Đại đội 10 đã quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt các cuộc vận động, các khâu đột phá. 100% cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2022–2025, Chi bộ Đại đội 10 tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực tiêu biểu; xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Chi bộ tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đúng thủ tục, nguyên tắc với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: Thu Quyên, Văn Khang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn