Công bố mở Bến cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng thuộc Khu Bến cảng Lạch Huyện

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có Quyết định 226/QĐ-CHHVN công bố mở Bến cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Khu Bến cảng Lạch Huyện của Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng để tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài ra, vào bốc dỡ hàng hoá và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan.

Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng

Bến cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (tên viết tắt: TC-HICT), vị trí tại phía trái luồng hàng hải Hải Phòng thuộc địa phận huyện Cát Hải. Bến cảng nằm trong vùng nước cảng biển thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã được Bộ Giao thông vận tải công bố tại Thông tư số 23/2019/TT-BGTVT ngày 21/6/2019. 

Bến cảng có tổng chiều dài 750m (Cầu cảng số 1 dài 375m, Cầu cảng số 2 dài 375m), tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 DWT đầy tải và 145.000 DWT giảm tải với mớn nước phù hợp (tàu có trọng tải trên 100.000 DWT đến 132.900 DWT giảm tải mớn nước tối đa 14,3m, tàu có trọng tải trên 132.900 DWT đến 145.000 DWT giảm tải mớn nước tối đa 14,0m); cầu cảng số 1A có chiều dài 150m, tiếp nhận tàu, sà lan sức chứa 100Teus (tương đương tàu trọng tải 2.000DWT).

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng có trách nhiệm quản lý Nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực bến cảng, cầu cảng nêu trên và được thu các khoản phí theo quy định pháp luật. Căn cứ điều kiện khai thác cầu cảng, điều kiện thực tế của cầu cảng, luồng hàng hải tại khu vực, giới hạn độ sâu vùng nước trước cầu cảng, luồng tàu ra vào cầu cảng (theo thông báo hàng hải)…, hồ sơ thiết kế của cầu cảng, điều kiện khai thác cầu cảng, quy định tại Quyết định này, phương án bảo đảm an toàn được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có trọng tải và mớn nước phù hợp ra, vào neo đậu, bốc xếp hàng hóa và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác tại các cầu cảng nêu trên với yêu cầu bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng có trách nhiệm Căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan và hồ sơ thiết kế cầu cảng, thông số kỹ thuật của tàu theo thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thông báo cụ thể điều kiện khai thác và tổ chức khai thác vận hành cầu cảng đúng mục đích. Rà soát, hoàn chỉnh và phê duyệt quy trình vận hành, khai thác, bảo trì công trình phù hợp với thiết kế cầu cảng theo quy định hiện hành; trong quá trình vận hành khai thác, cần thường xuyên theo dõi, quan trắc, kiểm tra, đánh giá an toàn công trình để xử lý kịp thời khi phát sinh sự cố và thực hiện công tác duy tu, bảo trì cầu cảng, khảo sát thông báo hàng hải định kỳ độ sâu các khu nước trước cầu cảng, luồng vào cầu cảng và vũng quay trở tàu của cầu cảng theo quy định nhằm duy trì tình trạng, thông số kỹ thuật của công trình, bảo đảm hoạt động bình thường và an toàn khi sử dụng, khai thác.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử TP. Hải Phòng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn