Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 3/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Quyết, chúc mừng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đồng chí Trịnh Văn Quyết là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhận Quyết định bổ nhiệm là niềm vinh dự lớn của đồng chí Trịnh Văn Quyết, niềm vui chung của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời, thể hiện sự tin tưởng, quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân; sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của đồng chí Trịnh Văn Quyết đối với công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội những năm qua.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, đang đứng trước những thách thức mới, khó khăn, phức tạp hơn, đòi hỏi QĐND Việt Nam nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung phải tập trung thống nhất về tư tưởng và hành động; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng QĐND Việt Nam thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trước hết là sự nỗ lực phấn đấu của đồng chí Trịnh Văn Quyết, đồng thời cũng là kết quả của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc những năm qua. Nhấn mạnh vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đồng chí Trịnh Văn Quyết tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị và QĐND Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu xứng đáng là người lãnh đạo mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng với các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ động, nhạy bén, nắm vững tình hình về mọi mặt để tham mưu với Đảng, Nhà nước lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại; xứng đáng với sự tin tưởng và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng với lãnh đạo Tổng cục Chính trị, tích cực chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, lực lượng QĐND thực sự trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân trước mắt hiện đại về con người theo phương châm “người trước, súng sau”; tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, tính tổ chức, kỷ luật, tri thức khoa học và trình độ quân sự, có sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần “7 dám” mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ sáu “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”; tiếp nối xứng đáng truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng và danh hiệu thiêng liêng, cao quý Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao, tin tưởng và tự hào về QĐND Việt Nam và lực lượng vũ trang nhân dân. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước cũng như sự tin tưởng, yêu mến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Đây là sự quan tâm lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và nhân dân cả nước đối với QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trong suốt quá trình 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trọng trách mới hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng, giao phó. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; các địa phương, nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong những năm qua.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh sẽ quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Chủ tịch nước; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị chủ động nghiên cứu, tham mưu với Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, uy tín, danh dự của người cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, uy tín, danh dự của người cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí trong Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết

 Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

 Lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, sự đồng tình giúp đỡ của nhân dân để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn